Nasledoval presun do Vatikánu, kde nás prijal náš rodák Mons. František Novajovský, ktorý už vyše 20 rokov pracuje vo Vatikáne. Po krátkej prehliadke priestorov Domu sv. Marty nás odprevadil na Námestie sv. Petra, kde sa napoludnie začala modlitba Anjel Pána s pápežom Františkom. Niektorí z nás túto udalosť zažili na vlastnej koži po prvýkrát.

Po modlitbe Anjel Pána sme mali možnosť sa osobne stretnúť so Svätým otcom v priestoroch spomínaného Domu sv. Marty. Boli to veľmi krásne a vzácne chvíle. Svätý Otec bol fyzicky vyčerpaný z mnohých podujatí, ktoré absolvoval i z apoštolskej cesty do Mexika, ktorá ho čakala, no pôsobil na nás mladým a radostným duchom. Hneď sa zaujímal odkiaľ sme, potešil sa kresbe, ktorú mu podarovala pútnička Henrieta a keď sa dozvedel, že je medzi nami aj diakon, ktorý bude v tohto roku ordinovaný za kňaza - povzbudil jeho i nás v úsilí o svätosť života a odvahu. „Avanti! Avanti!“ povedal mu Petrov nástupca.

Bohoslovec Dominik využil chvíľu stretnutia, aby za nás všetkých poďakoval Svätému otcovi za Jubilejný Rok milosrdenstva i za osobný príklad jeho života, ktorý je pre celú Cirkev zosobnením Ježiša Krista - Dobrého pastiera. Zo Svätého otca počas stretnutia vyžarovala hlboká pokora a zároveň sila ducha. Nasledovala spoločná fotografia a rozlúčka. Svätý otče, vďaka Vám za toto stretnutie, ktoré v nás zostane na celý život.

V nasledujúcich dňoch sme mali milosť byť na mnohých svätých miestach, pri nohách apoštola Petra, relikviách významných spovedníkov - sv. Pátra Pia a sv. Leopolda Mandiča a mnohých iných svätých, ktorý položili život pre vieru, ďakovali sme a prosili za všetko, čo sme si priniesli vo svojich srdciach.

Podarilo sa nám bližšie spoznať vatikánske záhrady, vystúpiť na kupolu Baziliky sv. Petra, nahliadnuť na miesta, kde prebieha Konkláve, zúčastniť sa generálnej audiencie a svätej omše zo Svätým otcom na Popolcovú stredu, zažiť nočný Rím a mnohé iné...

Spomeniem ešte vzácnu návštevu slovenského kardinála J. E. Jozefa Tomka, ktorý nás veľmi milo prijal vo svojom byte a venoval nám svoj vzácny čas. Keďže ani nie o mesiac bude oslavovať 92. narodeniny, z tejto príležitosti sme mu zablahoželali a zaspievali.

S Rímom sme sa rozlúčili v sobotu 13.2.2016 a plní vďačnosti a radosti z uplynulých dní sme sa vydali na spiatočnú cestu do Bratislavy.

Ďakujeme Pánovi a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tom, že sme mohli prežiť tieto krásne chvíle.

Vďaka ti milosrdný Bože za nášho Svätého otca, pápeža Františka, dobrého pastiera, ktorého si nám dal.

Peter Majerčík


webmail