Provinciálne zhromaždenie v Bratislave

 Bratislava 1. septembra (TK KBS) V dňoch od 30. augusta do 1. septembra 2020 sa v Bratislave konalo Provinciálne zhromaždenie členov Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti.

Toto stretnutie sa koná pravidelne raz za tri roky. Obvyklý čas Provinciálneho zhromaždenia je v mesiaci máj, ale kvôli pandémii prebiehalo až v týchto dňoch. Obsahovou náplňou stretnutia bola pracovná časť, v ktorej sa spolubratia venovali revízii Provinciálnych noriem.Doterajší vizitátor P. Jaroslav Jaššo, CM zhodnotil ostatnú trojročnicu pôsobenia Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti po duchovnej, pastoračnej i ekonomickej stránke. Zvlášť pripomenul minuloročné putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul po Slovensku a Čechách, ktoré prinieslo mnohé duchovné plody.

Kňazi a bratia Misijnej spoločnosti pôsobia na Slovensku v komunitách v Bratislave, Banskej Bystrici, Lučenci a Bijacovciach, ďalej na viacerých miestach v Čechách a na Morave, v Chicagu (USA) a na Hondurase.

V posledný deň zhromaždenia sa konala voľba vizitátora Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti. V tejto úlohe vystriedal doterajšieho vizitátora P. Jaroslava Jašša, CM nový vizitátor P. Tomáš Brezáni, CM, ktorý doteraz pôsobil ako národný direktor Združenia mariánskej mládeže a člen slovenského ľudového misijného tímu. Taktiež boli zvolení štyria provinciálni radcovia.

"Zvlášť im a všetkým členom Misijnej spoločnosti vyprosujeme hojnosť Božích milostí do pastoračných aktivít," informoval P. Dominik Pavol, CM.webmail