V piatok 12. mája v predvečer stého výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime, za účasti
J. E. Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa, spolubratia vykonali osobné zasvätenie Matke Božej v Národnej Svätyni, Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.
V posledný deň zhromaždenia sa v dopoludňajších hodinách konala voľba vizitátora Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti. V tejto úlohe bol na ďalšie trojročné obdobie znovuzvolený doterajší vizitátor P. Jaroslav Jaššo, CM. Taktiež boli zvolení štyria provinciálni radcovia. Zvlášť im a všetkým členom Misijnej spoločnosti vyprosujeme hojnosť Božích milostí do pastoračných aktivít, najmä v tomto Jubilejnom roku 400. výročia zrodu vincentskej charizmy.

Dominik Pavol, CM

webmail