Tento akt sa uskutočnil počas svätej omše, ktorú celebroval vizitátor poľskej provincie p. Kryspin Banko, CM v seminárnom kostole Obrátenia sv. Pavla v Krakove.
Sv. omšu koncelebroval p. Jaroslav Jaššo, CM – vizitátor slovenskej provincie, v prítomnosti ktorého traja naši novici - Patrik Boržecký, Juraj Švec a Martin Rypák, prehlásili, že sa chcú stať členmi Misijnej spoločnosti, s čistým úmyslom slúžiť Pánu Bohu v duchu sv. Vincenta de Paul a zachovávaním predpisov Spoločnosti a dodržiavaním evanjeliových zásad poznávať a upevňovať svoje povolanie a usilovať sa o svätosť.
Prítomní boli aj p. Emil Hoffmann, CM – sekretár slovenskej provincie
a p. Jozef Mrocek, CM – direktor seminára.

Máme veľkú radosť z toho, že nás Pán obdarúva stále novými povolaniami. Vyprosujeme im na ďalších krokoch v našej Spoločnosti ochranu našej Nebeskej Matky a nášho otca, sv. Vincenta. Nech ich Pán vedie svojimi cestami a dáva im dostatok milostí, aby vždy plnili Jeho svätú vôľu.
Ako povedal sv. Vincent, Cirkev je žatvou, ktorá potrebuje robotníkov „ktorí naozaj pracujú“. Preto vás všetkých vrúcne prosíme o modlitby za našich novicov i za celú Spoločnosť.

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Patrik, Juraj a Martin

webmail