Púť členov Misijnej spoločnosti do Paríža

Pri príležitosti 350. výročia ( 1660 – 2010) od smrti sv. Vincenta a sv. Lujzy a 20. výročia založenia Misijnej spoločnosti sv. Vincenta – slovenskej provincie sa v dňoch 12. – 15. 4. 2010 konala púť do Paríža „... po stopách sv. Vincenta...“
Stretli sme sa v Bratislave pred kostolom sv. Vincenta v pondelok 12. 4. 2010 o 7 hodine, odkiaľ sme išli na letisko do Viedne-Swechat.
Ostatný program spomeniem len heslovite:
- prílet do Paríža na letisko Charles de Gaule,
- ubytovanie v hoteli v centre Paríža (Námestie Republiky) + prehliadka Paríža,
- sv. omša v Basilique Sacré Coeur na Montmartre.
Utorok - 13. 4. 2010:
- návšteva kaplnky a múzea sv. Vincenta na Rue de Sever,
- prehliadka kaplnky na Rue du Bac, videá a výklad o Sv. Kataríne Labouré,
- prehliadka pamätnej sály sv. Kataríny (Sale de Mémoires),
- návšteva hrobky blahoslaveného Frederika Ozanama,
- sv. omša v kaplnke Panny Márie zázračnej medaily na Rue du Bac.
Streda – 14. 4. 2010:
- odchod autobusom do Amiens (130 km od Paríža),
- v Amiens prehliadka jednej z najväčších gotických katedrál na svete (UNESCO), kde sú uložené relikvie sv. Jána Krstiteľa,
- návšteva Foleville, miesto založenia Spoločnosti,
- sv. omša vo Foleville,
- návrat do Paríža s individuálnym programom na večer.
Štvrtok – 15. 4. 2010:
- sv. omša v kaplnke sv. Vincenta na Rue de Sever, kde je uložené neporušené telo sv. Vincenta,
- návšteva Notre Damme,
- obed v centre Paríža,
- balenie a pomalý odchod domov.
Bolo toho naplánovaného aj viac, ale viac sme nestihli. Tesne po našom odlete z Paríža, ktorý mal aj tak hodinové meškanie, uzatvorili kvôli islandskej sopke takmer všetky letiská. Podľa pôvodného plánu mala púť trvať až do piatku 16. 4., no keď sa na to s odstupom času pozeráme, tak vidíme, že Božia prozreteľnosť a príhovor sv.Vincenta nám to upravili tak, aby to nakoniec všetko dobre dopadlo. Pán Boh zaplať!

                          spracoval P. Ondrej Skočík, CM

webmail