12. 11. sme cestovali autobusom do Folleville. Prvá zastávka bola v Gannes, kde sv. Vincent spovedal „sedliaka“. V kostole nás očakával pán farár s kostolníkom. Súčasný duchovný otec v Gannes má na starosti 24 kostolov... Vo Folleville sme koncelebrovali a navštívili „majetky rodiny de Gondi“. Obed a milé spoločenstvo nám prichystali naši spolubratia v Amiens.
Naša skupinka po návrate do Paríža využila večerné voľno na vychádzku Paris by night.

13. 11. bola v programe návšteva archívu, múzea a Domu na rue de Sevres. Svätú omšu sme koncelebrovali pri ostatkoch sv. Vincenta, sv. J.G. Perboyra a sv. Františka Regis Cleta.
Odpoludnie bolo náročné. Navštívili sme miesta v Paríži, ktoré sa dotýkajú života sv. Vincenta: Sorbonu, kolégium Bons-Enfants, La Maison des Galériens, Notre Dame, Saint Severin, Saint Etiene du Mont. Vo večerných hodinách došlo ku tragickým udalostiam v Paríži, o ktorých sme sa dozvedeli až ráno. Pred uzatvorením hlavného mesta sme stihli z Paríža odcestovať. Jeden z teroristických útokov sa odohral len asi 2km od nášho domu.

14. 11. sme navštívili Chateau l´Eveque, miesto a kostol, kde sv. Vincent prijal kňazské svätenie. Dnes je v tomto kostole sv. omša iba jeden krát do roka... Na obed nás pozvali sestry vincentky, ktoré tu majú svoju komunitu. Nocľah a večera nás očakávala v Berceau.

15. 11. Dopoludnia v nedeľu sme vstúpili na milé mariánske miesto - Buglose, kde sv. Vincent prichádzal ako pútnik. V Pouy – farský kostol, kde bol pokrstený a v Dax sme postáli pri dome, kde býval a pri budove, kde chodil do školy. Sv. omšu sme koncelebrovali v Ranquines, rodnom domčeku sv. Vincenta.

16. 11. Z Berceau sme sa presunuli do mariánskeho pútnického miesta Lourdes, kde sme boli ubytovaní u sestier a sv. omšu sme mali o 16.00 hod. v kaplnke sv. Anny, ktorá je súčasťou baziliky.

17. 11. Po raňajkách sme sa rozlúčili s Lurdami a cestou do Arsu, ktorá merala asi 700km sme sa zastavili v katedrále v Tarbes. Cesta do Arsu nám s niekoľkými prestávkami trvala asi desať hodín. Večer nás privítal Ars, kde sme mali sv. omšu, večeru a ubytovanie u sestier.
18. 11. Ráno sme zamávali Arsu a sv. Jána Vianneya prosili o prehĺbenie sa v pokore a v horlivosti v povolaní. Dopoludňajšia zastávka bola Chatillon-sur-Chalaronne spojená s návštevou kostola, špitála a domu sestier. Do Paríža sme sa vrátili o 19.30 unavení, plní zážitkov a hlavne zdraví a živí!

19. 11. V skorých ranných hodinách väčšinu z nás odviezol autobus z rue de Sevres na letisko Charlesa de Gaulle, odkiaľ sme odleteli do Viedne o 10.05 hod.

Ďakujeme Bohu za nezaslúžený dar tejto púte!
Ďalej ďakujeme našej Slovenskej provincii, ktorá cestu financovala a spolubratom, ktorí nás v priebehu našej neprítomnosti v komunitách zastupovali!
Dal by Boh, aby púť prispela k oživeniu misionárskeho povolania a priniesla i konkrétne plody pre naše spoločenstvá!

Bratislava, 20. novembra 2015
P. Pavol Kavec CM
P. František Honíšek CM
P. Ľubomír Konfederák CM


webmail