Generálny predstavený CM na Slovensku

Dnes predpoludním 30. júna 2008 sa skončila pastoračná návšteva generálneho predstaveného Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul na Slovensku. P. G. Gregory Gay, CM je 23. nástupcom sv. Vincenta a na Slovensko zavítal už po druhý raz.
Počas svojej návštevy, ktorú začal 18. júna 2008 absolvoval bohatý program. Navštívil všetky domy slovenskej provincie - Bratislavu, Nitru, Banskú Bystricu, Bijacovce, Košice - Šacu, no zavítal aj do susedných Čiech, kde pôsobia vincentíni vo farnosti Loštice a Dobruška.
Osobne sa stretol so všetkými spolubratmi, aby spoznal ich prácu a povzbudil ich v ich kňazskom a misionárskom živote. Neobišiel ani sestry vincentky, ktoré ho prijali vo svojich domoch v Bratislave, Nitre, Bošanoch, Nitrianskom Pravne, Banskej Bystrici a v Košiciach a tiež v dvoch komunitách pôsobiacich v Čechách - v Mendryke a Přepychách.
P. Gregory mal veľký záujem aj o diela, ktoré sú poznačené charizmou sv. Vincenta de Paul a tak navštívil aj nocľaháreň pre chudobných a bezdomovcov de Paul v Bratislave, ktorí mu porozprávali svoje svedectvá a ktorým sa aj on sám prihovoril. Zúčastnil sa tiež kňazskej vysviacky našich dvoch novokňazov a stretol sa aj so zástupcami laických spoločenstiev, ktoré tvoria Vincentínsku rodinu. Okrem kňazov CM a sestier DKL sa stretnutia zúčastnili aj sestry z Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul - satmárky, Spolky kres?anskej lásky, Spolky sv. Vincenta a mladí zo Združenia mariánskej mládeže.

                       
                                                   P. Tomáš Brezáni, CM

webmail