Nasledujúceho dňa bol do služby Generálneho vikára zvolený P. Francisco Javier ÁLVAREZ CM, doterajší Generálny direktor Dcér kresťanskej lásky, pochádzajúci z provincie Madrid.
Na ďalší deň Generálne zhromaždenie pokračovalo voľbou štyroch asistentov. Zvolení boli:

P. Elí CHAVES CM – provincia Brazília,
P. Yosief ZERACRISTOS CM – provincia Eritrea,
P. Vaghese THOTTAMKARA CM – provincia India-Juh,
P. Stanislav ZONTAK CM – provincia Slovensko.

V prílohe na fotografii novej generálnej kúrie chýba Elí CHAVES, nakoľko nie je účastníkom generálneho zhromaždenia.
Ako provinciál Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul s radosťou konštatujem, že voľba P. Stanislava Zontáka CM za Generálneho asistenta je pre Slovenskú provinciu mimoriadnou udalosťou, nakoľko sa jedná o historicky prvú voľbu Generálneho asistenta pochádzajúceho zo Slovenskej provincie. Do novej služby mu vyprosujem všetky potrebné milosti na príhovor sv. Vincenta.

Viac fotografií

P. Jozef Noga CM

webmail