Dňa 25. januára sme sa zišli skoro všetci spolubratia z celej Slovenskej provincie v provinciálnom dome v Bratislave, na Sviatok obrátenia sv. apoštola Pavla, ktorý je zároveň i dňom založenia našej Misijnej spoločnosti, z príležitosti pravidelného Formačného stretnutia. Stretnutie sa začalo bratským posedením v nedeľu večer. Druhý deň sme začali sv. omšou s rannými chválami v našom farskom kostole sv. Vincenta. Pred záverečným požehnaním nasledovalo slávnostné odoslanie nášho spolubrata P. Jaroslava Jaššu CM na misie do Hondurasu, s perspektívou otvorenia nového misijného domu Slovenskej provincie. Páter Jaroslav už sedem rokov pôsobil ako misionár v Charkove na Ukrajine, kde zanechal vybudované Cirkevné centrum.
Po sv. omši nasledovala prednáška P. Stanislava Bindasa CM na tému: „Misia Krista a Cirkvi“ kde poukázal na kristocentrický a vincentínsky rozmer Cirkvi s pohľadom na misie. Nakoľko P. Stanislav Bindas CM má už viac skúseností s misiou na Hondurase, svoju druhú prednášku zameral na tému: „Misia na Hondurase“.

Na druhý deň stretnutie pokračovalo rannou sv. omšou v závere ktorej hlavný celebrant P. Bohumír Ďungel CM požehnal obrazy sv. Vincenta pre každú komunitu. Po sv. omši superiori jednotlivých komunít predstavili svoje „komunitné plány na rok 2009“. Potom nasledovala správa vizitátora o pripravovaných aktivitách provincie a správa provinciálneho ekonóma. Na záver bola spoločná diskusia.

Formačné stretnutie sme zakončili štedrým obedom a radostným rozchodom každého spolubrata na jeho zverenú misiu.

br. Ľubomír Žemla CM, sekretár provinciála

webmail