Prvý formačný polrok bol pre členov z okolia Nitry od januára do júna 2015 - bolo prijatých do aktívneho členstva 37 záujemcov. V apríli v roku 2016 sa ukončila formácia na Kysuciach, kde bolo prijatých 30 aktívnych členov a v júli 2016 bola ukončená formácia na Orave a bolo prijatých 32 aktívnych členov do Združenia Zázračnej medaily. 7.- 9. apríla 2017 sme v Prešove ukončili polročnú formáciu pre členov východného Slovenska, kde počas duchovnej obnovy v exercičnom dome u pátrov jezuitov bolo prijatých 45 nových aktívnych členov do ZZM. /viď. fotogaléria/ Vo februári tohto roku, sme začali formačné dni pre Bratislavu a okolie, ktorá bude ukončená v lete. V jeseni začnú formačné dni na Považí.
Formácia prebieha v piatich stretnutiach raz za mesiac, je ukončená duchovnou obnovou a prijatím do aktívneho členstva ZZM - slávnostným obradom pri ktorom sa novým členom odovzdávajú štatúty, dekrét a odznak združenia a zasvätia sa Panne Márii. Záujemcovia o aktívne členstvo majú možnosť prehĺbiť sa vo svojom osobnom duchovnom živote, oboznámiť sa so štatútmi združenia, s jeho cirkevným, mariánskym a vincentským charakterom. Majú možnosť zúčastňovať sa na slávení Eucharistie, na spoločnej modlitbe, zoznámiť sa a vytvoriť pekné obohacujúce spoločenstvo. Počas stretnutí sa slobodne rozhodnú, či sa chcú stať aktívnymi členmi a napíšu list, kde vyjadria svoj vzťah k Panne Márii a svoju prosbu o prijatie!
Ďakujeme všetkým členom za spoločenstvo, ktoré môžeme vytvoriť v každej časti Slovenska. Ďakujeme za duch. obnovu v Prešove, P. Ondrejovi za krásne a obohacujúce a povzbudzujúce prednášky zamerané na blížiace sa Veľkonočné Trojdnie Ježišovho utrpenia, umučenia a vzkriesenia a za slávnostný priebeh sv. omše s prijatím do aktívneho členstva ZZM.
Bez hriechu počatá Panna Mária, nech nás vedie v službe Bohu i ľuďom a nech nás učí milovať a nech oroduje za nás, ktorí sa k nej utiekame a cez ňu sa dávame do služby jej Synovi Ježišovi Kristovi.

sestry vincentky v službe ZZM

webmail