Duchovné cvičenia sú časom milosti a Božieho dotyku. Nech Všemohúci Boh požehná to dobré, čo v nás začal. Chcel by som sa poďakovať tým, ktorí nám tento čas pokoja s Bohom zabezpečili.

                                               P. Ondrej Skočík, CM                        

webmail