Duchovné cvičenia CM, 7-12.9.2009

Exercície v dome sv. Ignáca v Prešove.
Duchovné cvičenia slúžia k tomu, aby človek premohol seba samého a usporiadal si vlastný život bez toho, aby sa rozhodoval pod vplyvom nejakej nezriadenej náklonnosti, ale podľa Stvoriteľovho plánu všetko zjednotiť v láske.
Človek bol stvorený, aby bol čistý a svätý svojou láskou, aby v nej nachádzal zmysel, šťastie i plnosť svojho života a raz sa zjednotil v láske v Kristovi v tajomstve Nového neba a Novej zeme. Všetky ostatné veci sú stvorené pre človeka, aby mu pomáhali dosiahnuť cieľ, pre ktorý je stvorený. Z toho vyplýva, že človek ich má natoľko užívať, nakoľko mu pomáhajú k jeho cieľu a natoľko sa ich má zrieknuť nakoľko mu v tom prekážajú.
Preto je potrebné, aby sme sa stávali otvorenými a slobodnými pre cestu, akou nás vedie Boh, a volili si iba to, čo nás lepšie vedie k cieľu, pre ktorý sme stvorení.
Chcel by som sa v mene všetkých spolubratov Misijnej spoločnosti poďakovať P. Jozefovi Šuppovi SJ za exercície, ktoré nám dával, za jeho čas, ochotu, nech mu je Dobrý Pán Boh najväčšou odmenou.

P. Ondrej Skočík, CM

webmail