Ráno nás ako prvá vec čakali ranné chvály, kde sme začali deň s Kristom v modlitbe, ktorú sa jednohlasne modlí Cirkev po celom svete. Po tom prišli raňajky a prednáška pátra Pavla o milosrdenstve. Páter si pre nás pripravil aktivitu, pri ktorej sme jednu ruku vložili do rozmočenej hliny a potom so špinavými rukami sme mali z papiera poskladať loďku. Vysvetľoval nám ako naše hriechy, ktoré znázorňovalo blato na našich rukách, kazia a špinia diela našich rúk.
Keďže ako kresťania len nesedíme, ale sme aktívni, aj my sa radi v živote zasmejeme a vybláznime. Práve preto po prednáške prišla na rad veľmi zábavná hra, pri ktorej sme si "prehadzovali" signál medzi sebou pomocou znakov a človek, ktorý zisťoval kto práve má tento signál, musel dobre pozorovať svoje okolie, aby odhalil kde je.
Neskôr, počas nášho druhého dňa pobytu v Banskej Bystrici po obede, strhol sa dramatický futbalový zápas. Po futbale sme sa začali pripravovať na ďalšie pokračovanie duchovného programu a zavítali sme na Staré Hory, teda do pútnického miesta blízko Banskej Bystrice, v ktorej je jedna z mnohých brán milosrdenstva. Pomodlili sme sa ruženec, počas ktorého sme vyšli na malý kopec, kde zvyknú putovať davy ľudí s celého okolia. Samozrejme sme si ho dôkladne poobzerali a niektorí z nás sa aj napili z miestneho prameňa. Nasledovala svätá omša, na začiatku ktorej sme prešli bránou milosrdenstva, a tak prijali odpustky, vďaka ktorým sme prežili túto svätú omšu vnímajúc Božiu prítomnosť medzi nami. Po tom sme z kostola vychádzali oslavujúc Pána piesňami, ktoré sa po pár minútach zmenili na ľudové piesne.
Ku koncu dňa nás čakalo prvé prekvapenie tohto víkendu, ktoré nás zaviedlo do Kina na film, pri ktorom sme sa aj zasmiali, ale aj mohli uvažovať nad udalosťami zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Po príchode nasledovala večera, na ktorú nikto z nás určite nezabudne, keďže hneď po nej nasledoval futbal, pri ktorom sme našim žalúdkom dali naozaj zabrať.
Ráno nás miesto ranných chvál čakalo rozjímavé posedenie pred obrazom Božieho milosrdenstva, ktorý sme si tiež uctili. Potom po raňajkách nasledovala veľkolepá nedeľná svätá omša, ktorej slávnostnú atmosféru bolo cítiť počas celého slávenia a mnohých isto povzbudila. Počas nej si pre nás pripravil páter Pavol ešte jedno nečakané prekvapenie - umývanie nôh tak, ako ich umyl Ježiš svojím učeníkom a my sme opäť trochu viac mohli pochopiť čo znamená motto jubilejného roku Milosrdní ako Otec.
Po svätej omši sme mali ešte ukončenie obnovy v podobe krátkej aktivity a výdatného obeda. Postupne sme sa rozišli do svojich miest, kde ako dúfame, budeme dobrým obrazom Toho, ktorý nás počas tohto víkendu zahŕňal milosťami a priviedol nás na túto obnovu cez ľudí, ktorí sa o nás starali a ktorým patrí obrovská vďaka od nás všetkých. Nech ich Pán Boh požehná za všetky akcie, ktoré pripravili a pomôže im s tými ďalšími, na ktoré určite prídeme. Aleluja!

Andrej Mjartan

Postrehy účastníkov:

Dávid Miklovič:
„Mne sa páčilo všetko. Mohol som prejsť cez bránu milosrdenstva, boli sme v Kine, oslovilo ma pekné prostredie, šport a samozrejme duchovný program.“
Benjamín Kucej:
„V prvom rade som rád, že sme pekne obsiahli tmu, lebo milosrdenstvo sme si teoreticky vysvetlili a aj prakticky zakúsili. Mne osobne sa veľmi páčil ten obraz márnotratného syna a komentáre, bolo to niečo nové a pomohlo mi to zamyslieť sa nad milosrdenstvom Otca, nad sebou samým, aký som a aký chcem byť... Taktiež sa mi páčila aktivita so špinavými rukami a skladaním papiera - bola to pekná symbolika, že síce sme hriešni, no vždy sa môžeme odovzdať Božiemu milosrdenstvu... A super boli aj všetky časti, keď sme toto milosrdenstvo zakusovali: svätá spoveď, adorácia, silencium, sväté omše, ruženec, korunka k úcte Božieho milosrdenstva, prechod bránou milosrdenstva... Bohu vďaka! Aleluja!“
Michal Duška:
„Na začiatku ma oslovila téma milosrdenstva, už len ten názov nám hovorí o tom, aký Mimoriadny rok máme a že môžeme získať veľa milostí. Páčili sa mi aj aktivity toaletný papier, špinavé ruky, FBI, piškvorky, ale najviac zo všetkého sa mi páčil výlet na Staré hory, bol to neskutočne nádherný pocit byť tak blízko milosrdenstva. Mali sme veľmi dobrú a milú tetu, ktorá sa starala o naše žalúdky veľmi dobrými jedlami. Za všetko Pán Boh zaplať. Amen.“
Marek Majer:
„Bola výborná téma, ktorou sme pekne prešli, taktiež sa mi páčilo prostredie a sväté omše prepojené s mottom celej duchovnej obnovy. A napokon aj futbal a výlet boli super.“
Kristián Luba:
„Keď som sa dozvedel, že bude duchovná obnova, potešil som sa a čím viacej sa blížila mal som očakávanie o duchovnom, priateľskom a aktívnom bohatstve. Som rad, že sa tieto moje očakávania opäť splnili. Veľmi sa teším na ďalšie duchovné osvieženie.“


webmail