Stretnutie ďalej pokračovalo diskusiou a vzájomným zdieľaním mužov v nadväznosti na prednášku.
Duchovná obnova vyvrcholila slávením svätej omše, ktorú celebroval páter Dominik Pavol, CM a koncelebroval páter Ján Janček, CM .
V homílii, na pozadí príbehu o márnotratnom synovi, páter Dominik predstavil muža – otca ako kráľa, ktorý je zodpovedný a slúži rodine, ďalej ako proroka, ktorý ochraňuje rodinu a kňaza ako zobrazenie Boha, ktorý vedie rodinu k Bohu.
Duchovná obnova sa zakončila spoločným agapé zúčastnených mužov v sále Vincentínum, kde ešte mali možnosť sa bližšie spoznať a porozprávať.
Veríme, že duchovná obnova pre mužov a otcov priniesla svoje ovocie do našich rodín a tešíme sa v budúcnosti na ďalšie načerpanie duchovných síl a spoločné stretnutie.

Pripravil: František Száras

webmail