Divadelná hra v kostole sv. Alžbety

Vincentská rodina v Banskej Bystrici spolu s jej sympatizantmi zahrali pre veriacich v kostole sv. Alžbety Uhorskej divadielko o dejinnej udalosti so života sv. Vincenta de Paul, ktorá ho iniciovala k založeniu charitatívneho spoločenstva veriacich vo farnosti Chatillon pri Paríži, nazvaných Dames de la Charité – Panie kresťanskej lásky – dnes na Slovensku známe ako Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.

Divadelná hra zachytáva moment, keď ženy pohnuté kázaním sv. Vincenta idú v poobedných hodinách navštíviť chudobnú rodinu v ktorej jeden z jej členov zomiera v dôsledku hladu. Na javisku ktorým je celý kostol prebiehajú tri scény, jedna zachytáva sv. Vincenta ako si pripravuje kázeň a následne cestou do kostola rozdáva skromné darčeky malým sirotám z Chatillón; druhá početnú chudobnú rodinu s umierajúcim v jej strádaní a modlitbách a tretia približujúce sa veriace ženy z Chatillón so svojimi štedrými darmi.
V živom vstupe hrajú: Sv. Vincenta – Ing. Ján Gyluai, zamestnanec biskupského úradu v BB.; ženy idúce z kostola – Simonka Voleková a Karin Kozeleková, študentky Katolíckeho gymnázia Štefana Moyzesa; domáca pani – Marta Koreňová zo spolku kresťanskej lásky v BB, ktorá celé divadielko aj svojpomocne režírovala; deti – z farností v BB; umierajúci člen rodiny – Juraj Duda, ktorý je členom štátnej opery Národného divadla v BB a zároveň pomocný kostolník gréckokatolíckej cirkvi činnej v kostole sv. Alžbety.

Pre lepšie pochopenie divákov pred začiatkom scény prečítala sr. Anna DKL z komunity sestier v BB celú dejinnú udalosť tak, ako sa odohrala v Chatillón pred 400 rokmi.
Celú udalosť v jej začiatku uvítal a veriacim uviedol rektor kostola P. Pavol Noga CM.

Myšlienka na scénku:
Sv. Vincent, ktorý miloval Krista prítomného v chudobných, ktorého srdce neustále horelo pre službu tým najbiednejším nás nabáda aj v dnešnej dobe, aby sme ho nasledovali v jeho milosrdnej láske, lebo chudobným máme aj dnes medzi sebou! Až tak bol sv. Vincent zanietený touto stravujúcou láskou, že ho hnala do služby aj počas ťažkej choroby, keď už nevládal, ale aj vtedy ožíval myšlienkou: „že chudobní sú našimi pánmi“ a ňou povzbudzoval aj svojich nasledovníkov.

V tomto duchu sa odohrala aj naša divadelná scénka.
Marta Koreňová, režisérka

webmail