Diakonská vysviacka 19. jún 2021

 V sobotu 19.júna 2021 o 11.00 hod. sa v kostole Sv. Vincenta de Paul v
Bratislave konala diakonská vysviacka. Svätenia diakonátu z rúk J. Ex.
Mons. Jána Oroscha - trnavského arcibiskupa prijali dvaja seminaristi
Misijnej spoločnosti Sv.
Vincenta de Paul:

Patrik Boržecký, CM zo Šuňavy a Peter Majerčík CM z Tepličky nad Váhom.

Slávnosti sa zúčastnili kňazi a bratia Misijnej spoločnosti spolu s
kňazmi a farníkmi z rodných farnosti svätencov, starostami obcí Šuňava
a Teplička nad Váhom, farníci z Ružinova a okolia ale i hostia spoza
rieky Moravy.
 Svätiteľ sa v homílií zameral na otcovstvo a služobné kňazstvo.
Uviedol, že je veľkou zodpovednosťou byť dobrými otcami a to platí v
duchovnom zmysle aj pre kňazov a zasvätené osoby, ktoré majú vynikať
najmä živou vierou, trpezlivosťou a láskavosťou. Za príklady hodné
nasledovania uviedol príklady otcov Vincentínov, ktorí boli za
minulého režimu prenasledovaní, ale napriek tomu zostali verní Bohu a
vytrvalo slúžili bratom a sestrám osobným príkladom a častým
povzbudzovaním k dobrému.

K téme služobného kňazstva uviedol, že diakoni majú mať prednostnú
lásku k chudobným, čo je aj základná črta vincentinskej charizmy.

Diakoni zo srdca ďakujú všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili o dôstojný a slávnostný priebeh diakonskej vysviacky a aj
takýmto spôsobom nám dali pocítiť, že tvoríme Kristovu Cirkev - jednu,
svätú, katolícku a apoštolskú.

Zároveň všetkých prosia o sprevádzanie ich diakonskej služby svojimi
modlitbami a obetami a všetkým posielajú svoje diakonské požehnanie.

Informoval:
Peter Majerčík, CM.

webmail