V deň sviatku sv. apoštola Matúša spolubratia slúžili rannú svätú omšu v kostole sv. Vincenta. Svätá omša bola spojená s obradom obliečky a Dobrého predsavzatia seminaristu Jána Jančeka. Vizitátor provincie P. Jozef Noga CM najskôr Jánovi posvätil a odovzdal reverendu. Následne prijal jeho Dobré predsavzatie – verne sa venovať po celý život v Misijnej spoločnosti ohlasovaniu evanjelia chudobným a s Božou pomocou zachovávať čistotu, chudobu a poslušnosť. Ako vo svojej homílii zdôraznil P Anton Adam CM, kňazstvo nemôže byť pre kňaza prostriedkom na zabezpečenie lepšej budúcnosti. V tom môže byť pre seminaristu vzorom aj svätý apoštol Matúš, ktorý opustil svoju mýtnicu a odovzdane začal nasledovať Ježiša.
bohoslovec Ján Janček

webmail