60. výročie procesu Krištín a spol.

Konfederácia politických väzňov Slovenska
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

pozývajú na svätú omšu pri príležitosti

60. výročia súdneho procesu
Štefan Krištín a spol.


v sobotu 9. februára 2013 o 10.00 h
vo Farskom kostole Navštívenia Panny Márie
v Nitre – Dolnom meste

Po sv. omši budú nasledovať svedectvá pamätníkovKrajským súdom v Nitre 5. februára 1953 boli za zriadenie tajného bohosloveckého učilišťa v Nitre odsúdení: kňaz Misijnej spoločnosti Štefan Krištín - doživotie, bohoslovci Misijnej spoločnosti: Vojtech Krištín - 10 rokov, Ján Havlík - 14 rokov, Anton Havlík – 8 rokov, Bohuslav Pikala -18 rokov, Vladimír Slávik - 6 rokov a Milan Faško - 3 roky. Za pomoc a podporu boli odsúdené dcéry kresťanskej lásky sestry Florina Barbora Boenighová – 15 rokov a Vincencia Anna Hansková - 15 rokov, diecézny kňaz Martin Pizerák - 1 rok, tajne vysvätený jezuitský kňaz Pavol Horský - 10 rokov a laici Anton Korec – 10 rokov (brat Jána Chryzostoma Korca), Ľudmila Fabišová – 5 rokov, Ján Hulla - 18 mesiacov, Matúš Hromada – 1 rok podmienečne na 2 roky, Katarína Valášeková 1 rok podmienečne na 2 roky a Pavol Bencz, u ktorého sa vincentíni ukrývali – 1 rok. Najvyšší súd v Prahe 11. júna 1953 znížil tresty Š. Krištínovi na 20 rokov, Jánovi Havlíkovi na 10 rokov a Bohuslavovi Pikalovi na 12 rokov. B. Boenighová zomrela vo väzení a J. Havlík zomrel na následky väzenia.webmail