Avšak, nesedeli sme celé dni na zadku. Futbal je samozrejmosťou na každej jednej akcií a kto chcel, mohol sa osviežiť v bazéne a ujsť tak teplému počasiu. Občas sme tiež vyšli do blízkeho lesa, v ktorom bola aj krížová cesta, ktorú sme absolvovali trochu netradičným spôsobom. My sami sme si totiž pripravovali zamyslenia k jednotlivým zastaveniam krížovej cesty. Tieto zamyslenia, sa nám stali osobnejšie ako inokedy a mohli sme rozjímať nad Ježišovým utrpením.
Na duchovnej obnove pre nás bolo pripravené ešte jedno prekvapenie, ktoré by sa dalo najlepšie nazvať ako výjazdy. Po štyroch sme sa rozišli do blízkych dedín, kde sme ľuďom kládli otázky, ktoré človeka nútia zamýšľať sa nad, podľa nás, dôležitými skutočnosťami dnešnej doby. Pre nás nebolo vždy jednoduché pýtať sa, no humorné príhody, rôznorodé odpovede a nespočet milých ľudí, ktorí s nami neraz rozprávali aj nad rámec našich otázok, nám určite zanechali v srdciach mnoho pekných spomienok.
Po tomto všetkom však prišiel čas stíšiť sa a nechať do naších životov vstúpiť Boha. Adorácia sa konala v neďalekom kostole a neskôr pokračovala v našom dome, kde sa celú noc striedali "stráže". Mali sme teda jedinečnú možnosť v úplnom tichu adorovať aj nekoľko hodín. Náš dom sa stal domom Pána. "Zvelebujte Pána, všetci služobníci Pánovi, čo bdiete v noci v dome Pánovom." (Ž 134).
Sv. Pavol povedal: "Ustavične sa radujte!". My sme teda s radosťou odchádzali, každý domov, späť do svojho mesta. Avšak budeme pamätať na týchto pár dní, kde nás Pán požehnal olejom radosti a každému zveril osobitú úlohu. Pán nech požehnáva neše cesty.

Andrej Mjartan, zúčastnený

webmail