Drahí páter Ondrej a páter Tomáš!
Dnes sa končí Vaše pôsobenie v našej farnosti. Končia sa prvé ľudové misie v našej farnosti, nazvané aj časom milosti. Tento týždeň bol pre nás skutočným darom a milosťou od nášho nebeského Otca. Boli ste tu zopár dní, no za tento krátky čas ste priniesli do mnohých duší radosť, pokoj a nádej... Program týchto misí bol veľmi široký a bohatý a určite oslovil každého, kto prejavil ochotu. Nezabudnuteľné zostanú pre nás misijné kázne na rôzne témy. Nezabudneme na pobožnosť za našich zosnulých na cintoríne, adoráciu pri Sviatosti oltárnej, obnovu manželských sľubov, večernú krížovú cestu po uliciach dediny a ďalšie milosti.
Ukázali ste nám cestu,ktorou treba ísť, život viery, ktorý môže byť krásny a radostný. Či po tejto ceste pôjdeme, teraz záleží len na nás.
V mene všetkých veriacich našej farnosti Vojčice sa Vám chceme z celého srdca úprimne poďakovať, vysloviť Pán Boh zaplať . Vyprosujeme Vám vo svojich modlitbách veľa odvahy, lásku ku Kristovi, a ochranu Sedembolestnej Panny Márie, patrónky nášho kostola. Naďalej ostávate v našej láske a modlitbách a veríme, že čas milosti pre našu farnosť nekončí, ale pokračuje ďalej.
Nech vás Pán sprevádza a požehnáva vo vašom ďalšom pôsobení i vo vašom osobnom povolaní. Ako prejav lásky a úcty príjmite od nás tieto dary.

webmail