Každý den misií měl své vlastní tématické zaměření. První neděle – Den Páně – startovaly misie svým vlastním programem. Odpoledne bylo věnováno přednáškám pro muže a ženy. Pondělí - Den milosrdenství –– vrcholil podvečerní poutí do brněnské katedrály, v rámci roku milosrdenství. V 17. 00 vstoupilo asi 200 poutníků svatou branou do katedrály na Petrově a byli jsme účastni kající pobožnosti a mše svaté. V jejím průběhu mnozí přistoupili ke svátosti smíření. Poutníky svou účastí a modlitbou povzbudil i pastýř diecéze Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. V úterý byl Den seniorů. Navštívili jsme nemocné v jejich domovech, cca 40, v rámci mše svaté večer jsme udělovali svátost nemocných a po její skončení jsme vyslechli velice živou přednášku P. Jana Zachovala s praktickými radami, jak se připravit na stáří. Otec Jan má bohaté zkušenosti ze služby nemocničního kaplana v Brně a v hospici v Rajhradě. Středa – Den dětí – Děti jsou těmi, které je třeba formovat a vést. Neseme za ně zodpovědnost. Zkušenosti a zážitky, které člověk neudělá jako malé dítě, už často nemá možnost později nikdy zažít. Proto jsme v průběhu misií navštívili školku v Jiříkovicích, hodiny náboženství ve Šlapanicích, Kobylnicích, Jiříkovicích. Večerní mši sv. za účasti dětí sloužil P. Jan Jakubovič. Po skončení byla prezentace Zázračné medaile v podaní mladých z Brna-Lesné pod vedením sr. Margity Grobarčíkové, dkl. Ve čtvrtek byla celodenní adorace, pátek byl věnován mladým. V odpoledních hodinách jsme se v krásném údolí nedaleko Jiříkovic, kde jsou obrazy o utrpení Páně, pomodlili Křížovou cestu. Večer přijeli bohoslovci z Bratislavy, kteří si připravili pro mladé lidi prezentaci o poznávání svého životního povolání. Setkání jsme zakončili adorací na způsob Taizé. V sobotu na Den manželů byla dopoledne přednáška trvalého jáhna Jana Špilara o manželství. Odpoledne jsme se venku, v přírodě pomodlili tzv. Cestu rodin, inspirovanou myšlenkami z poutního místa Rokole. Při večerní mši svaté si manželé obnovili své sliby a pak se všichni účastníci vydali na světelný průvod ulicemi města. Na čtyřech místech, zastávkách jsme si přečetli několik myšlenek papeže Františka z jeho cesty do Mexika o potřebě pokoje v lidských srdcích a ve světě. Slavnostní bohoslužba v neděli v 9. 00 hod. zakončila týdenní misie. Požehnali jsme misijní kříž a k roku 1936 přidali rok 2016.
Při misiích je třeba si uvědomit, že tu hlavní práci koná v našich duších Bůh. Věříme, že všichni jsme podle svých možností udělali ve svých srdcích prostor pro Boží působení.
Děkujme Všemohoucímu Bohu za nové impulsy pro život víry! Duchovnímu otci farnosti děkujeme za pozvání, všem farníkům za přátelské ovzduší, které nás, věřím že všechny povzbudilo k radosti z víry! Na přímluvu Panny Marie, patronky a ochránkyně šlapanické farnosti ať nám všem Pán žehná a přivede jednou k plnosti života s ním na věčnosti!

P. Pavel a P. Jan misionáři sv. Vincence


webmail