Oravské Veselé - obnova misií

Po roku sa v dňoch 5.-8. júna náš misijný tím v zložení P. Tomáš Brezáni a P. Kristián Libant vrátil pod horu Pilsko do Oravského Veselého na obnovu misií. V krásnom barokovom kostole sv . Alžbety postavenom v roku 1815 nás vo štvrtok večer privítal Vdp. Matej Radúch a starosta obce , ktorý vyslovil prianie aby sme aj teraz zažili zázrak z minulého roku, kedy nás čas misií viditeľne premenil na lepších ľudí.

Túto čisto katolícku obec s vyše 2700 obyvateľmi sme našli v mnohom obnovenú. Po obnove fary a stropných olejomalieb v kostole sme v tomto roku našli pristavanú novú sakristiu a bočnú loď sv. Jozefa. Našim cieľom bolo obnovi? takto aj srdcia farníkov a vieru v živého Boha.

V piatok a sobotu nám prišli pomôc? spolubratia František Honíšek, Jozef Noga a Alojz Šeliga. P. Jozef celebroval sv. omšu s obnovou krstných sľubov, počas ktorej ľudia ponorením ruky do krstiteľnice zanechávali svoje hriechy a povstávali k novému životu.

Šes?desiat chorých, ktorí sa nemohli zúčastni? na obnove v kostole sa v sobotu dopoludnia tešili z návštevy misionárov vo svojich domoch, kde mohli prija? sviatosti a Ježiša Krista v eucharistii. Na sv. omšu pre deti prišli opä? stovky nadšených detí a celým programom nás doprevádzal farský mládežnícky spevokol.

Na záver pri uctení misijného kríža sme mohli konštatova?, že Božie milosrdenstvo nám doprialo opä? malý zázrak, ktorý sa odohral v našich srdciach a my sa budeme snaži?, aby trval čo najdlhšie.

P. Kristián Libant, CM

webmail