Piatok ráno nasledovala omša pre chorých s vysluhovaním pomazania chorých, hneď nato sme išli do miestnej školy, kde sme spolu so sestrou Marianou a mladými zo ZMM celé doobedie mali program pre deti a pre starších. Hoci deti boli väčšinou rómskeho pôvodu, na naše milé prekvapenie sa aktívne zapájali do programu, pre starších mali naši ZMM-áci pripravené krásne divadlo. Pri večernej svätej omši sme si pripomenuli a následne obnovili náš krst a krstné sľuby. Keďže pán farár tento rok pripravuje birmovancov, tak chcel, aby sme sa aj my prihovorili jeho mladým birmovancom a nielen im. Veľmi živo reagovali na aktivitu s peniazmi, kde sme im vysvetlili hodnotu každého z nás, a na osobné svedectvá mladých z MISEVI.
Sobota sa niesla v znamení spovedania, ktoré sme začali hneď po rannej svätej omši, veriaci si v tejto sviatosti pripomínali aj svoje predsavzatia z minuloročných misií. Večerný program bol zameraný hlavne na rozmer milosrdenstva a po sv. omši nasledovalo stretnutie s rodinami a členmi Združenia Zázračnej medaily. Po stretnutí nasledovalo na fare agapé za hojnej účasti veriacich a ich bohatých dobrôt.
V nedeľu po omšiach nasledovala pobožnosť pri misijnom kríži, na ktorú si veriaci priniesli aj misijné krížiky z misií a slávnostne si obnovili predsavzatia z minulého roku a čas milostí pre každého z nich. Chceme sa poďakovať všetkým, čo nás sprevádzali modlitbami, a veríme, že aj takto môžeme rozvíjať našu vincentskú charizmu.

P. Pavol a P. Miroslav

webmail