Veľmi dojímavá bola púť zmierenia, ktorá začala v Husitskom kostole v Lošticiach, pokračovala do židovskej synagógy, okolo radnice a skončila v katolíckom kostole sv. Prokopa, kde mal príhovor aj pán farár z Československej cirkvi husitskej, Vlastimil Hofman, o hľadaní cesty, ktorá nás spája a o jednom cieli, ktorým je Kristus. Na záver povedal dojímavé svedectvo zo svojho života kresťan z Iraku. Celou cestou nám pršalo, takže to bolo podporené aj obetou za zmierenie a odpustenie chybných krokov našich i našich predkov. V programe boli prednášky, náuky pre všetky stavy, stretnutia seniorov v domovoch aj pri obede, kde bola prezentácia a slovko povzbudenia a vzájomnej deľby. Mladí rozdávali škapuliare, medailky a kvetiny. Bolo vidieť v tvári nemocných a opustených ľudí radosť a mnohí prijali sviatosti a boli plní vďačnosti. V misijnom programe boli aj návštevy školy a návštevy nemocných v Lošticiach, Moravičanoch a okolí. Deti v škole zaujali súťaže, piesne, slová povzbudenia, svedectvá mladých z misií a práce s chudobnými. Najviac sa všetkým páčil videoklip – Most. To ani nedýchali. Úvaha bola o Božej nekonečnej láske, ako nám daroval nebeský Otec svojho Syna, ktorý sa obetoval za nás všetkých. Cez misie boli aj adorácie, Nikodémova noc, pobožnosť za zomrelých na cintoríne, cesta manželov a obnova manželského sľubu. Bolo zaujímavé pozorovať mladších aj starších manželov, ako s dojatím a posvätnou bázňou, so slzami v očiach opakovali svoj manželský sľub a obnovili si svoju prvotnú lásku. Pekný bol aj program v kultúrnom dome, kde mladí zo spoločenstva sv. Egídia zahrali pantomímu o pokúšaní zlého v dnešnej dobe a víťazstve Božej lásky, že Ježiš je naše víťazstvo a sila. Potom spevmi a svedectvami spestrili program. Večer bol film: ¨Bůh není mrtev‘‘. V sobotu večer po svätej omši bola prezentácia o Zázračnej medaile. Deti zahrali scénku a rozdávali medaile. Potešilo nás, že na mládežnícku omšu a program prišli aj dve dievčatá, ktoré boli prvýkrát v živote v kostole. Chlapec, ktorý ešte nikdy nebol na omši, si obliekol miništrantské šaty a obsluhoval pri oltári, ako ostrieľaný miništrant. Veríme a dúfame, že tento milostný čas misií prinesie svoje plody a ovocie u tých, ktorí mali otvorené srdce pre vanutie Ducha Svätého. Chceme touto cestou poďakovať všetkým, ktorí nás podporovali modlitbou a obetou. Deo grácias!

webmail