Obnova sa konala od štvrtka 25. do nedele 28. februára. Začali sme večernou sv. omšou, pri ktorej miestny kňaz privítal misionárov a úvodnou modlitbou prosil o požehnanie pre nás v jeho farnosti. Po sv. omši sme sa nakrátko stretli s niekoľkými staršími veriacimi a prosili ich o modlitebnú podporu.
V piatok ráno sme po sv. omši, pri ktorej sa udeľovalo aj pomazanie chorých, celé doobedie strávili v miestnej škole, kde nás už čakali všetci ôsmaci a deviataci, hoci viac ako polovička z nich nechodí na náboženstvo. Tam sme mohli zistiť, že o dobre a o Bohu sa dá rozprávať všetkým, taktiež sme im predstavili aj misiu na Hondurase, stretli sme sa tam s veľkým záujmom ako zo strany žiakov, tak aj učiteľov. Večer pri sv. omši (ako aj Lužiankach, tak aj tu) sme obnovovali svoje krstné sľuby, po sv. omši nasledovala adorácia na spôsob Taizé a potom stretnutie s mladými na fare, kde prišli vo veľmi peknom počte a zároveň si vypočuli aj svedectvo viery našich vysokoškolákov zo Slovenska.
V sobotu ráno bola sv. omša za účasti detí, kde si deti aj s našimi Misevákmi mohli zaspievať a zaskákať, a potom nasledovalo dopoludnie hier a krátkych katechéz pre deti. Poobede sme sa s miestnymi veriacimi pomodlili krížovú cestu, po ktorej nasledovalo vysluhovanie sviatosti zmierenia a deň sme skončili stretnutím mužov na fare.
V nedeľu sme mali sv. omše nielen v Litovli, ale aj na filiálkach, a misijná pôstna obnova sa ukončila pri misijnom kríži.
Musím sa priznať, že hoci som na túto obnovu išiel s miernymi obavami, Boh požehnal všetko to, čo sme konali, a verím, že budeme pokračovať aj ďalšími misijnými aktivitami na tomto území. Ďakujeme všetkým, čo sa podieľali na príprave svojimi modlitbami a aj svojou konkrétnou pomocou.

P. Pavol a P. Miroslav

webmail