Krupina - ľudové misie 24.10.-1.11.2009

V roku mimoriadnych a zvláštnych milostí pre Krupinu sa na pozvanie dekana Ondreja Šmidriaka od 24.10. do 1.11., prostredníctvom kňazov Misijnej Spoločnosti sv. Vincenta de Paul, konali ľudové misie. Boh sa prihováral mnohým dušiam cez slová P. Kristiána, P. Ondreja a P. Jozefa. Okrem nich Božie milosrdenstvo cez sv. spoveď ponúkali aj P. František a P. Jozef Mrocek. Tento čas obnovy bol vďakyvzdaním Bohu za dary a milosti každého osobne, ako aj celého spoločenstva, tiež za rekonštrukciu svätyne farského chrámu, za príchod sestier Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul do farnosti a mnohé iné milostí.

Krupina je malé okresné mestečko na juhu Slovenska, obklopená krásnou prírodou, približne s 8000 obyvateľmi. Najväčšie zastúpenie tu majú katolíci asi 5600 ľudí. Pred rokom bol zriadený krupinský dekanát. Zároveň je sídlom evanjelického seniorátu asi s 1450-timi veriacimi. K iným náboženstvám sa hlási asi 200 ľudí a bez vyznania je približne 750 osôb. Mesto ponúka mnoho kultúrnych a spoločenských podujatí, no zároveň je tu veľa ľudí bez práce, závislých na alkohole, drogách a iných neduhoch, trpiacich osobne, ale aj v rodinách. Na toto množstvo utrpenia Boh ponúkol balzam prostredníctvom ľudových misii.
Boh sa dotýkal sŕdc cez misijné kázne, sviatosť zmierenia, stretnutia s jednotlivými skupinami ľudí ( ženami, mužmi, mládežou, deťmi v školách ).

V nedeľu popoludní mladí z Nitry tanečným divadlom „ Príbeh stvorenia sveta“ ponúkli zamyslenie sa nad Božou láskou a zároveň realitou sveta, kde prebieha neustály zápas medzi dobrom a zlom.
Do programu misii patrili okrem návštevy škôl aj sv. omše v nemocnici, Domovoch sociálnych služieb, na Kopaniciach. Sestry pôsobiace v tejto farnosti (s. Štefánia, s. Celina a s. Bernadeta) počas týždňa navštevovali chorých v ich domácnostiach, odovzdali im pozdrav od Pátrov misionárov a pozvali ich k dobrej, podľa možností generálnej sv. spovedi. Starších a chorých navštívili Pátri v piatok a priniesli im posilu v ich utrpení. Mnohé dary Boh ponúkal počas každej sv. omše, sviatosti zmierenia, cez adoráciu, pomazanie chorých, obnovu manželských sľubov. Nádherná krížová cesta ulicami mesta, hoci v mrazivom čase, zapaľovala oheň lásky v jednotlivých srdciach.

Milosti, ktoré Boh ponúkal a ponúka sú veľmi veľké, pocítili sme to aj počas týchto misii. Veríme, že ovocie, ktoré misie priniesli bude badať v živote farností, rodín a každého osobne.
Vďaka Ti Pane za tento milostivý čas, ktorý sa ukončil Slávnosťou všetkých svätých a teda pozvaním k svätosti.

Sestra Bernadeta Staňová DKL a patri misionari P. Kristián a P. Ondrej

webmail