Drahí otcovia misionári,
dnes sa končí Vaše pôsobenie v našej farnosti. Končia sa ľudové misie, nazvané aj časom milosti. Tento uplynulý týždeň bol skutočne obrovským darom a milosťou od nášho Nebeského Otca, ktorý nás neustále sprevádza svojím láskavým pohľadom. Boh videl, ako sa už dlhší čas od Neho postupne vzďaľujeme, ako Ho čím zriedkavejšie vyhľadávame...

Stiahnuť celé poďakovanie

webmail