Ďalšie misijné kázne boli o hriechu a obrátení, smrti a súde, o Ježišovi- darcovi života, Eucharistii, o utrpení, o láske a kríži. Každý deň bolo niečo pekné a prospešné.
Zaujímavé bolo pozorovať reakcie ľudí a tiež nárast záujmu.
V prvý deň boli lavice vpredu takmer prázdne. Na ďalší deň bol kostol trošku plnší a v druhej tretine misií sme sedeli v laviciach napchatí ako haringy v konzerve.
Pátri zavítali aj do materskej a základnej školy a na obecný úrad. Spomenuli si aj na našich zosnulých – navštívili miestny cintorín, kde ľudia odniesli zažatú sviečku svojim blízkym, ktorí spia večným spánkom.
Zaujímavá a poučná bola prednáška manželov Kurilových z Ligy pár páru.
Vo štvrtok 14.3. 2019 sme si vypočuli kázeň o Eucharistii, boli požehnané Zelené škapuliare, ktorých mimochodom bolo málo – respektíve nebolo ich málo, ale záujem bol taký veľký, že sa všetkým neušlo.
Pátri nezabudli ani na našich chorých a ich utrpenie. V piatok požehnali a rozdali červený škapuliar a bohoslovci Patrik Boržecký a Peter Majerčák mali krížovú cestu.
Mne osobne sa veľmi páčilo obnovenie manželských sľubov. Netrúfam si povedať presné číslo, ale svoju „svadbu“ tam opäť absolvovalo asi 40 – 50 párov rôznych vekových kategórií. Nebolo to len také formálne obnovenie sľubov z „lavice“ ale všetci vystúpili do uličky a tak ako v deň sobáša si opäť sľúbili vernosť až po hrob. Páter Ondrej každý pár požehnal. Po tejto krásnej slávnosti bolo požehnanie „ Zázračnej medaily“ a prvé dve rodiny prijali do svojich domovov kaplnky Panny Márie zo Združenia Zázračnej medaily.

Tak a v nedeľu 17.3 2019 bol naraz záver. Strašne rýchlo to ubehlo a nastal čas rozlúčky slovami z Knihy Kazateľ:
Čas...
Všetko má svoj čas a svoju chvíľu – každé úsilie!
Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť.
Svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať....
Neviem, či všetci doceňujeme, akú má pre nás hodnotu čas.
Čas ukáže, aké milosti a ovocie sme tu načerpali na tomto požehnanom mieste počas tohto týždňa. Radosťou je, že ani pre tých, ktorí tieto vzácne chvíle zmeškali ešte nie je neskoro, lebo o rok sa opäť stretneme pri duchovnej obnove. Čo dodať na záver... Drahý páter Ondrej a Tomáš, drahí bohoslovci, ďakujeme Vám za Váš čas, ktorý ste nám venovali.
V takomto duchu tlmočte poďakovanie Huncovčanov aj sestričkám Vincentkám a všetkým, ktorí tieto misie s láskou pripravovali.

Mgr. Kamila Haddenová

webmail