Len Boh môže dať...

Len Boh môže dať svetlo,
ale ty ho môžeš zapáliť v ľudských očiach ...

Len Boh je život,
ale ty môžeš v ostatných vzbudiť túžbu žiť ...

Len Boh je cesta,
ale ty ju môžeš ukázať ostatným ...

Len Boh môže dať lásku,
ale ty ju môžeš naučiť milovať ...

Len Boh môže dať vieru,
ale ty o nej môžeš vydať svedectvo ...


                za misijný tím spracoval P. Ondrej

webmail