Vznik spoločnosti dcér kresťanskej lásky

Panie kresťanskej lásky mali veľké ťažkosti pri službe chudobným, lebo sv. Vincent zdôrazňoval ich osobnú účasť. Keďže sa často vyskytovali morové epidémie bolo skutočne problematické vyžadovať od nich takú odvahu a obetavosť, akú Vincent pozoroval u jednoduchých dedinských diev, ktoré boli ochotné vykonávať aj tu najodpornejšiu a najnebezpečnejšiu prácu.

Veľkým darom Božej Prozreteľnosti bola vidiecka deva Margita Naseau, ktorá sa prihlásila vo februári 1630 u sv. Lujzy do služby. Sv. Vincent o nej povedal: "V meste bolo veľké množstvo chorých a starostlivosť o nich bola na nízkej úrovni, pretože dámy mali zábrany úplne sa im venovať, či už kvôli odporu svojich manželov, kvôli svojim deťom alebo rodičom. Preto Pán Boh chcel, aby sa utvorilo spoločenstvo žien, ktoré by prevzalo vedenie starostlivosti o chorých a starých. Prvou takou vhodnou devou bola práve Margita Neseau. Keď ako dievča doma pásla kravy, naučila sa pri tom čítať tak, že prosila okoloidúcich, aby jej vysvetlili, čo ktoré písmeno znamená a ako sa číta. Takto dokázala čítať aj písať a potom učila tomu aj iných. Keď som konal v ich dedine misie, oslovila ma:

Pán môj, tak a tak som sa naučila čítať a rada by som to učila aj iné dievčatá. - Odpovedal som jej: - Samozrejme, veľmi ti to odporúčam. - Potom sa presťahovala do Villepreux, kde sa istú dobu ešte pripravovala konať skutky kresťanskej lásky, naučila sa tiež ošetrovať chorých. Keď sa dopočula, že v Paríži je veľa chorých, zapojila sa do ich ošetrovania. Svoju službu vykonávala skutočne svedomito a zručne. Žiaľ, zomrela veľmi skoro, roku 1632, keď sa o svoju posteľ podelila s chudobnou, morom nakazenou pacientkou."

Margita Neaseau bola prototypom dcéry kresťanskej lásky, podľa jej príkladu prihlásilo sa viac dedinských diev, ktoré chceli zasvätiť celý svoj život službe chudobným. Tak sa začala utvárať Spoločnosť dcér kresťanskej lásky, ktorá nadobudla stále konkrétnejšiu formu. Lujza de Marillac si vykonala si vykonala pod vedením pána Vincenta niekoľkodňové duchovné cvičenia, a potom 29. novembra 1633, prijala do svojho bytu prvých päť dievčat, aby ich pripravila na nové povolanie. A to je pamätný deň založenia Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, ktorá sa od vtedy s Božou pomocou veľmi rýchlo rozšírila.


webmail