Vznik Misijnej spoločnosti

17. apríla 1625 sv. Vincent de Paul, Anton Portail, František du Coudray a Ján de la Salle podpísali zakladajúcu listinu Misijnej spoločnosti. Zaviazali sa evanjelizovať chudobný dedinský ľud, povzbudzovať ku generálnej svätej spovedi... Títo traja kňazi novej Spoločnosti bývali v "Kolégiu dobrých dietok" na ulici Saint-Victor v Paríži.


Keď 23. júna 1925 zomrela vo veku 41 rokov madame de Gondi, Vincent sa tiež presťahoval na ulicu Saint-Victor. Kráľ Ľudovít XIII. roku 1627 schválil Misijnú spoločnosť a "Kolégium dobrých dietok" sa stalo jej prvým oficiálnym sídlom. Madame de Gondi zanechala Misijnej spoločnosti slušnú sumu (45000libier), čo misionári použili na svoje dobročinné diela.
Odvtedy ako sa Misijná spoločnosť usídlila v "Kolégiu dobrých dietok", bolo zreteľne cítiť, ako sa vnútorne upevňovala a zjednocovala, a to aj vďaka Vincentovým kázniam, konferenciám a vôbec jeho vystupovaniu. Vo všetkom hľadal len Božiu vôľu: "Je isté, že všetky diela, ktoré niekto buduje iba z ľudských a sebeckých pohnútok, bez pravého cieľa - Božej vôle, sú určite odsúdené na zánik."

webmail