Učiteľ v rodine de Gondi

Sv. Vincent sa dostal do grófskej rodiny de Gondi na výchovu ich detí znovu prostredníctvom kardinála de Bérulle. Gróf Filip Emanuel de Gondi, najvyšší miestodržiteľ a generál galejí, bol bohatým a mocným mužom, známym tiež svojou zbožnosťou a oddanosťou Bohu. Napriek tomu v niektorých veciach sa riadil svetskými zásadami svojej doby. Raz musel Vincent vynaložiť všetku svoju silu a odvahu, aby odradil generála od plánovaného súboja. Vincent okrem výchovy grófskych detí bol aj spovedníkom a duchovným vodcom pani de Gondi. Grófka bola známa svojou nervóznou a panovačnou povahou, ale aj úprimnou zbožnosťou, preto pod duchovným vedením Vincenta sa veľmi snažila prekonávať zlé stránky svojej povahy.

webmail