Syn gaskonského sedliaka

Vincent de Paul sa narodil 24. apríla 1581 v Pouy, vo francúzskom kraji Gascogne, ako tretie zo šiestich detí sedliackej rodiny. Charakterové črty rodiska ho ovplyvnili na celý život: zmysel pre realitu, sedliacka múdrosť... Keď neskôr opisoval život na dedine, dcéry kresťanskej lásky vykreslil ako statočné dedinské devy. Zaiste si pri tom spomínal na vlastné detstvo, ako pásol svine, ako sa celá rodina denne zhromažďovala okolo chudobného stola s hrncom pšeničnej kaše, aby potom pokračovali v tvrdej práci bez ohľadu na únavu či počasie. Myslel aj na skromné, mlčanlivé a dobrotivé dedinské ženy - zvlášť na svoju matku, ktorá svojou skromnou povahou zanechala v ňom hlboký dojem a veľký vplyv.

Vincent ako dvanásť ročný šiel do františkánskeho gymnázia v Daxe. Nebola to práve najkvalitnejšia škola, predsa však postačila na to, aby sa stal kňazom a mohol pomáhať svojej rodine. A naozaj, aj popri všetkej odovzdanosti do Božej vôle, Vincent sa v nasledujúcich rokoch snažil stať pánom a zabezpečiť si výnosnú kariéru. Jedného dňa, keď ho vlastný otec chcel v gymnáziu navštíviť, odmietol sa s ním stretnúť, lebo sa hanbil, že ho uvidia v spoločnosti chudobného sedliaka. No napriek tomu už počas štúdii v Daxe šetril výdavkami rodičom tým, že vyučoval synov bohatého advokáta de Cometa. Aj jeho názory na vlastných rodičov sa postupne zmenili tak, že neskôr, zvlášť v staršom veku, z celého srdca ďakoval Pánu Bohu za nich a rád poukazoval na svoj chudobný pôvod.

Vincent už ako pätnásťročný prijal tonzúru a nižšie svätenia na základe protekcie pána de Cometa, ktorého považoval za svojho druhého otca. Vďaka štartovému vlastného otca, ktorý predal dva voly, mohol začať teologické štúdiá v Toulouse. Vo svojich devätnástich rokoch, 23. septembra 1600, bol vysvätený za kňaza, napriek tomu, že Tridentský koncil (1545-1563) uzákonil ako najnižšiu vekovú hranicu dvadsať štyri rokov. Primičnú svätú omšu slúžil v malej odľahlej kaplnke za asistencie jedného kňaza, miništranta a rodičov. Počas celebrovania omše na neho doľahla taká bázeň, že sa celý chvel.

Prvoradým cieľom Vincenta však naďalej zostávala snaha čo najskôr získať slušný farský príjem. Pán de Comet mu zaobstaral bohatú farnosť, ktorú mu pridelili po spore s jedným kňazom. Vincent sa jej však dobrovoľne vzdal a za krátko odcestoval do Ríma, aby si dal do poriadku svoju predčasnú kňazskú vysviacku. Po návrate s Ríma pokračoval v štúdiách v Toulouse, ktoré zakončil roku 1604 titulom "bakalár teológie".


webmail