Starostlivosť o duševne chorých

Medzi dielami lazaristov a sestier vincentiek najviac milosrdnej lásky vyžadovala starostlivosť o psychicky chorých. Po naliehaní úradov sa Vincent rozhodol zveriť dcéram kresťanskej lásky službu o duševne chorých v azyle. V opátstve sv. Lazára už od začiatku poskytovali prístrešie duševne chorým, ako to pripomenul sv. Vincent: "Buďme vďačný Pánu Bohu, že zveril nášmu spoločenstvu aj starosť o duševne chorých. Túto službu sme sami nehľadali, zverila nám je Božia Prozreteľnosť. Už prv než sme sa do domu sv. Lazára presťahovali, prior poskytol útočište dvom či trom duševne chorým. Keďže sme prijali toto miesto, vzali sme na seba aj starostlivosť o nich. Keď sa nedávno rozhodovalo, či ostaneme naďalej vo sv. Lazáre, rozmýšľal som, čo by sa ma najviac dotklo, keby som musel odísť. Určite by to bolo to, že sa nebudem môcť starať o tých úbožiakov."

webmail