Sľub

Na kráľovskom dvore sa Vincent spoznal s jedným všeobecne známym teológom , ktorého Boh už dlhší čas skúšal duchovnou nocou. Upadol do veľkých pochybností vo viere. Vincent so skúšaným profesorom teológie strácal veľa času a videl, že ich rozhovory nevedú nikam. Preto sa veľkodušne ponúkol Pánu Bohu, že za priateľa prevezme na seba túto skúšku viery, a tak mu pomôže. A skutočne. Teológ náhle našiel jasnú cestu viery, ale Vincent musel znášať ťarchu pochybností. Rozhodol sa napísať si na papier Vyznanie viery - Krédo a nosil to na srdci. Vo chvíľach neistoty položil vždy ruku na srdce, čo znamenalo úkon vyznania viery. Bremeno pochybností trvalo dva roky (1609-1611), ale nikto to nespozoroval. Na radu kardinála de Bérulle vykonával naďalej skutky milosrdenstva v nemocnici ako almužník kráľovnej.

Odvtedy, čo sa sústavne venoval chudobným a chorým, aj pochybnosti vo viere ho prestali trápiť. Jasne pocítil liečivú silu milosrdnej lásky. V tomto boji o živú vieru a činorodú lásku sa rozhodol zložiť sľub Pánu Bohu, že zasvätí celý svoj život službe chudobným. Tento sľub aj skutočne dodržal po celý život.

webmail