Rada svedomia

Kráľ Ľudovít XIII. zomrel 14. mája 1643, šesť mesiacov po smrti kardinála Richelieu. Vincent bol prítomný pri jeho smrti a povedal, že dosiaľ nikdy nikoho nevidel zomierať tak odovzdanie do Božej vôle. Kráľ bol vždy naklonený misionárom sv. Vincenta. Naj jeho osobné želanie sa konali roku 1638 misie aj na kráľovskom dvore, ktoré po začiatočných ťažkostiach mali veľký úspech, dokonca aj kráľovská dcéra sa rozhodla vstúpiť do charitnej služby.


Keď Ľudovít XIV., neskorší "kráľ slnko", pri smrti svojho otca mal iba päť rokov, panovnícke žezlo prevzala jeho matka Anna Rakúska. Kráľovská krv otca Karola V. jej dodávala vznešenosť a španielska výchova istú pohodlnosť a veľkú zbožnosť. Pokojne prepustila, ba takmer nanútila štátnu moc svojmu ministerskému predsedovi kardinálovi Mazarinovi. No vo svojej zbožnosti nechcela úplne ponechať kardinálovi samostatné rozhodovanie, najmä v náboženských záležitostiach. (Hoci mal kardinál hodnosť, nebol ani kňazom.) Preto si zriadila "Radu svedomia" a sv. Vincent bol tiež jej členom (1643-1655), uplatňujúc svoj vplyv najmä keď musel eliminovať snahy dosadzovať na biskupský stolec nehodných kandidátov z politických dôvodov. Neraz sa rozšírila na kráľovskom dvore fáma, že Vincent upadol do jeho nemilosti. Iná nepravdivá a hlúpa fáma bola tiež, že Vincent tajne zosobášil Mazarina s kráľovnou.


webmail