Pomoc chorým a zraneným

Pod vedením sv. Lujzy de Marillac sa začalo ďalšie dielo: Stodvadsať dám pochádzajúcich zväčša z bohatých rodín sa rozhodlo starať o chorých, ktorí boli umiestnení v Nemocnici Hotej-Dieu, podliehajúcej správe pánom Dómu Notre-Dame. O chorých sa starali aj rehoľné sestry augustiniánky. Sám parížsky arcibiskup tiež žiadal o pomoc spoločenstvo, keďže nemocnicou prešlo ročne až 25000 pacientov.


V lete roku 1635 kardinál Richelieu vypovedal Španielsku vojnu, ktorá mala pre Franckúzko veľmi nepriaznivý vývoj, o rok španielske vojská ohrozili Paríž. Zatiaľ, čo utečenci sa hromadne hrnuli do mesta, Parížania odchádzali na juh. Keď sv. Vincent opisoval pánu Portailovi hroznú situáciu, uviedol, že aj opátstvo sv. Lazára má byť vojskom zabraté na obranu mesta.

V tom čase sa naskytla misionárom - lazaristom (pomenovanie podľa opátstva sv. Lazára) príležitosť rozšíriť pole misionárskej pôsobnosti. Pán Vincent určil desať spolubratov pre duchovnú službu vojakom. V tejto vojne najviac boli zasiahnuté provincie, z ktorých prichádzali nespočetné správy, a to nielen o pustošení nepriateľských vojsk, ale aj o vyčíňaní francúzskej kráľovskej armády.


webmail