Modlitba

Modlitba bola témou, ktorá ležala sv. Vincentovi veľmi na srdci a často o nej hovoril dcéram kresťanskej lásky: " Dcéry moje, modlitba je povznesenie ducha k Pánu Bohu, s ktorým sa duša intímne spája a hľadá jeho prítomnosť v sebe. Je to rozhovor duše s Bohom, vzájomná komunikácia, pri ktorej sa on prihovára duši a vnuká jej, čo má robiť a ako má poznať jeho vôľu. Pri modlitbe počúvame, čo Pán Boh hovorí a prosíme si, čo je potrebné pre nás i pre blížnych. Ústna modlitba pozostáva zo slov a je povznesením ducha k Bohu. Tichú modlitbu možno konať pomocou rozumu a vôle. Rozum uplatňujeme vtedy, keď po vypočutí Božieho slova a iných nábožných právd, človek sa vžije do Božej prítomnosti a rozoberá to, čo sa mu predložilo. Pri tom sa snaží odvodiť si poučenie a predsavzatie, ako konať dobro a vyhýbať sa zlu. Túto tichú modlitbu, zvaná rozjímanie alebo meditácia, môžu konať všetci podľa svojich schopností a svetla Ducha Svätého.


Iným druhom modlitby je kontemplácia, počas ktorej duša sa úplne odovzdá Pánu Bohu a zotrváva v jeho prítomnosti. Vtedy ju On sám napĺňa milosťami, ktoré potrebuje, a to bez toho, že by ona sama vyvíjala zvláštnu námahu. Pri tom však dostáva ešte viac, než by získala vlastným úsilím. Pri obidvoch druhoch modlitby, tak rozjímavej ako aj kontemplatívnej, Pán dáva svojim služobníkom vynikajúce poznanie Božích právd, čo nikdy nepochopia tí, ktorí sa nemodlia. Poviete mi však: - My sme jednoduché devy, čo nevedia ani poriadne čítať. Pri meditácii je nám síce príjemne, ale veľmi tomu nerozumieme. Lepšie bude, keď ju nebudeme konať! - Predovšetkým vám chcem povedať dcéry moje, aby ste si nemysleli, že ste neschopné. Prosím vás, nedajte sa ničím znechutiť aj keď sa vám zdá, že za dva, tri či šesť mesiacov sa nič nezlepšilo. Ba nesmiete stratiť chuť ani vtedy, keď takýto stav potrvá aj viac rokov. Neprestaňte zotrvávať v modlitbe a nemyslite si, že je to márne. Sv. Terézia nemohla meditovať dvadsať rokov. Predsa však chodila do kaplnky pred Svätostánok a hovorila: - Bože môj, tu som preto, lebo Ty to chceš. - A počas dvadsať rokov ani raz nechýbala v spoločenstve modlitby i keď pociťovala odpor. Pán Boh odmenil jej vytrvalosť a daroval jej taký vynikajúci dar modlitby, meditácie a kontemplácie, aký od čias apoštolov nik iný nedosiahol. A nemôžete vedieť dcéry moje, či aj z vás Pán Boh nechce urobiť také sv. Terézie."


webmail