17. máj 1658

Ide o dôležitý dátum nielen v dejinách Misijnej spoločnosti, ale aj v živote sv. Vincenta de Paul, kedy odovzdal kňazom a bratom svojej rodiny regulu - pravidlá, ktoré boli už len písomným potvrdením toho, čo duchovné spoločenstvo za posledných tridsať rokov denne praktizovalo. Preto sa niet čomu diviť, keď v úvode regule svätec spomína v krátkosti všetky udalosti, ktoré ho viedli k založeniu Misijnej spoločnosti (lazaristov) a Dcér kresťanskej lásky (vincentiek).

Sv. Vincent nevychádzal z údivu nad tým, ako Pán Boh požehnával tieto Spoločnosti a diela, ktoré im zveril: charitné spolky, starostlivosť o kandidátov kňazstva, chorých a starcov, sirotince, ľudové misie, pomoc vojnou spustošeným krajom a ďalšie. Vincent naplnený úžasom zvolal: "Vôbec tomu nerozumiem, ako sa to všetko rozhýbalo a zdá sa mi, že som iba na začiatku."

Ako sa to všetko vlastne začalo?

webmail