Vincentini.skKto smeNaši svätí a blahoslaveníSvätí a blahoslavení Misijnej spoločnostibl. Nicholas Colin

bl. Nicholas Colin, CM

Narodený 12. decembra 1730, do Spoločnosti vstúpil 20. mája 1747, sľuby zložil 21. mája 1749.

Keď v roku 1927 generálny superior Francois Verdier požiadal Kongregáciu pre Rítus o schválenie zoznamu našich mučeníkov, Costeho vyjadrenie, že dvaja spolubratia v tom čase boli jednotlivo duchovnými v Collégien a v Genevriéres, prevážilo. Žiadosť o zaradenie do kalendára Misijnej spoločnosti bola obmedzená na dvoch mučeníkov, Blahoslaveného Louisa Josepha Francoisa a Jeana Henryho Gruyera, ( boli zavraždení 3. septembra 1792 a 17. októbra 1926 beatifikovaní.) Dnes, systematickejšie štúdium všetkých detailov, zdokumentovaných v našej histórii nás vedie k presvedčeniu, že dvaja blahoslavení mučeníci Caron a Colin boli naplno členmi našej Spoločnosti. Generálny superior Fr. Gregory Gay na stretnutí rady 4. októbra 2005 rozhodol požiadať Kongregáciu pre Boží kult, aby do spomienky 2. septembra priradila dvoch mučeníkov, Jean-Charles Carona a Nicolasa Colina. Kongregácia žiadosti vyhovela.Životopis (Napísal Jean-Marie Planchet CM)


Martyrológium Misijnej spoločnosti
Blahoslavený Nicholas COLIN 173O-1792


Kňaz Misijnej spoločnosti.
Nicholas Colin sa narodil v Grenant v diecéze Langres 12. decembra 1730. Dňa 20. mája 1747 bol prijatý do seminára vo Svätom Lazare a neskoršie bol menovaný za kaplána vo farnosti Svätého Ľudovíta vo Versailles. Tu pracoval 16 rokov, od roku 1754 do roku 1770.
Kňaz vo farnosti Genevriéres.
V tom čase, pokúšaný lichotivými návrhmi nového biskupa v Langres, Mgr. de la Luzerne, sa oddelil od spolubratov a za podmienok, ktoré neboli celkom jasne definované, prijal farnosť v Genevriéres. Čo hovorí v jeho prospech je skutočnosť, že od augusta 1774 až do svojej smrti, t.j. celých nasledujúcich 21 rokov, neustále podpisoval farské a iné dokumenty ako "Misijný kňaz." Táto stálosť nám dovoľuje oprávnene predpokladať, že jeho situácia s ohľadom na Spoločnosť po odchode z Versailles bola jeho nadriadenými legalizovaná.
Odmietnutie zložiť prísahu.
Vyzvaný, ako všetko ostatné služobné kňazstvo, podpísať Civilnú ústavu duchovenstva, podpísal, ale s "výhradou a vylúčením tých článkov Ústavy, ktoré v podstate záviseli na duchovnej autorite." Pre tých, čo mu vyčítali stratu jeho prvotného nadšeného obdivu, mal dôraznú odpoveď:" Mohol som vedieť, že naši múdri zákonodarcovia tak rýchlo opustia túto správnu cestu a oddajú sa situácii v ktorej už v ničom nezachovávajú svoje princípy? S trúfalými rukami vylúpili Pánovu svätyňu a jeho právoplatný majetok, dedičstvo, ktoré zanechali vaši otcovia na podporu vašich pastierov . . . Nie, nebudem bezvýhradne uznávať ústavu, ktorá rozbíja základný kameň nebeskej stavby, ktorá zbavuje jurisdikcie nášho Svätého Otca, čo nás učí viere, jemu Ježišom Kristom zverenej, ktorá nám najlstivejším spôsobom berie zákonitých pastierov . . . . ktorá dáva iba laikom výlučné právo na zosadzovanie a obsadzovanie biskupských stolcov."
Revolúcia také výhrady nemohla akceptovať. Nicholas Colin bol zbavený svojho farárstva a nahradený kňazom, lojálnym voči Civilnej ústave duchovenstva.
Protesty.
Farár z Genevriéres nehodlal opustiť svoju farnosť bez protestu proti nespravodlivosti a násiliu, ktorých sa stal obeťou, ani bez postavenia svojich farníkov na stráž pred pokušením schizmy. Pre tento cieľ vydal brožúru s názvom: " Posledné slová a rozlúčka N.C. . . . Misijného kňaza, kňaza farnosti . . . . atď." V tomto anonymnom diele, ktorého meno autora bolo zrejmé, M. Colin brojil voči činom, vykonaným v mene ústavy : " Postupuje to veľkými a ničivými krokmi, uprostred tlieskania nad bohapustými činmi v hrozivých tónoch, toto dielo neprávosti, pred ktorým sme už pred desiatimi mesiacmi varovali, nahrádzanie cirkevných hodnostárov . . . . Je to potom tá Cirkev, ktorú sme pripravovali minulý rok v návrhoch, ktorých učenosť a múdrosť sme ako v extáze oslavovali, Cirkev o ktorej sme sami sebe lichotili, že z Ústavy vzíde omnoho krajšia a žiarivejšia, ako nevesta Kristova kedykoľvek predtým bola? Je to prípustné takto sa zahrávať s dobrou vierou a s dôverčivosťou smrteľníkov? . . .
Zhrnuté, farár z Genevriéres jasne načrtol obety, ktoré budú potrebné, vážne nebezpečenstvo, ktorému bol sám vystavený, ako aj majestátnosť jeho hrdinskej rozhodnosti :" Bol by to vrchol absurdity pripisovať inému impulzu, ako neodolateľnej sile svojho svedomia a neústupnosti, ktorá ma bude vystavovať najtvrdšiemu zaobchádzaniu a ktorá mi sľubuje ako odmenu za moju stálosť vo viere hlad, vyhnanstvo, väzenie a možno aj smrť."
Vyhnanstvo, väzenie, hlad a smrť.
Po tom poslednom, čo bolo napísané, M. Colin nemohol už dlhšie zostať na svojom vlastnom teritóriu. Začiatkom novembra roku 1791 odišiel z Genevriéres a vydal sa na cestu do Paríža, aby sa znova pripojil ku komunitnému životu ako ôsmy misionár v seminári Saint-Firmin a desať mesiacov, ktoré tu prežil sa pripravoval na mučeníctvo v "duchovných cvičeniach" o každom detaile programu, ktorý predvídal vo svojich "Posledných slovách . . " Dňa 3. septembra roku 1792 zdieľal osud s Otcami Francoisom a Gruyerom a podobne ako oni, bol blahorečený 17. októbra 1926.

autor z www.famvin.org
preklad: p. Bohumir Ďungel, CMwebmail