bl. Jean - Charles Caron, CM

Jean-Charles Caron, narodený 30. decembra 1730, vstúpil do Spoločnosti 9. októbra 1750 a sľuby zložil 10. októbra 1752.

Keď v roku 1927 generálny superior Francois Verdier požiadal Kongregáciu pre Rítus o schválenie zoznamu našich mučeníkov, Costeho vyjadrenie, že dvaja spolubratia v tom čase boli jednotlivo duchovnými v Collégien a v Genevriéres, prevážilo. Žiadosť o zaradenie do kalendára Misijnej spoločnosti bola obmedzená na dvoch mučeníkov, Blahoslaveného Louisa Josepha Francoisa a Jeana Henryho Gruyera, ( boli zavraždení 3. septembra 1792 a 17. októbra 1926 beatifikovaní.) Dnes, systematickejšie štúdium všetkých detailov, zdokumentovaných v našej histórii nás vedie k presvedčeniu, že dvaja blahoslavení mučeníci Caron a Colin boli naplno členmi našej Spoločnosti. Generálny superior Fr. Gregory Gay na stretnutí rady 4. októbra 2005 rozhodol požiadať Kongregáciu pre Boží kult, aby do spomienky 2. septembra priradila dvoch mučeníkov, Jean-Charles Carona a Nicolasa Colina. Kongregácia žiadosti vyhovela.Životopis (Spracoval Paul Hetzmann CM)

Jean-Charles Caron, syn Philippe-Alberta a Marie-Antoinette Duprez, sa narodil 30. decembra 1730 v Auchel (Pas-de Calais) dedine s 93 domami a 338 obyvateľmi, vzdialenej asi 30 km na severozápad od Arrasu. Nasledujúceho dňa bol pokrstený v kostole Svätého Martina kurátom Pierre-André Cossartom.
Rodičia sa zobrali 26. mája 1721 a ich potomstvo pozostávalo z desiatich detí; štyroch dcér a šiestich chlapcov. Jeden z chlapcov zomrel v čase svojho ranného detstva. Štyria sa stali kňazmi: Jacques-Joseph, Filippe-Albert, Jean-Charles CM a Mathieu CM. Posledný, Louis-Joseph zostal pracovať so svojim otcom ako drobný roľník.
V oblasti sa pestovala pšenica, ovos, ľan, repka, konope a tabak. V zime sa vidiečani zaoberali tkaním, hrnčiarstvom a tesárstvom.
Auchel sa nachádza v diecéze Boulogne-sur-Mer. Mgr. Pierre de Langle, zapálený jansenista zomrel 12. apríla 1724. Pastoračná činnosť jeho nástupcov mala na Caronovcov blahodárny vplyv, najmä pastoračná starostlivosť, ktorú vykonával Jean-Marie Henriau (1724-1738) a Francois-Joseph de Partz Pressy (1742-1791), kňazi, vychovaní dobrým duchovenstvom, vyformovaným v Seminároch.

Kňazi Misijnej spoločnosti boli v seminári v Boulogne od roku 1682 a od roku 1697 dávali misie. Nemáme veľa informácií o ich aktivitách, ale ich vplyv bol citeľný; diecéza dala Spoločnosti 38 bratov a 100 kňazov, medzi ktorými bol Dominique Hanon a Pierre Dewailly. Do vnútorného seminára vstúpilo 42 kandidátov a jedným z nich bol aj bratanec Jeana-Charlesa Martin-Joseph Caron, neskoršie umiestnený vo farnosti Notre-Dame vo Versailles.

Jean-Charles sa v dedinskej škole naučil čítať, písať, počítať, katechizmus a pravdepodobne aj nejaké základy latinčiny. Po absolvovaní určitej časti stredoškolského učiva sa 9. októbra 1750 prihlásil vo Svätom Lazare. Sľuby zložil 10. októbra 1752. Dňa 20. novembra 1752 mu biskup de Pressy udelil súhlas na prijatie tonzúry.

Po kňazskej vysviacke bol Jean-Charles koncom roka 1759 poslaný do farnosti Svätého Ľudovíta vo Versailles, vzdialenej asi kilometer od Notre-Dame a obe farnosti boli len pár stoviek metrov od vchodu do kráľovského paláca.

Presne podľa zmluvy podpísanej v roku 1727, komunita u Svätého Ľudovíta pozostávala z dvanástich kňazov, dvoch bratov a štyroch klerikov. Fara, dokončená v roku 1760 mala dvadsať izieb pre členov komunity a hostí, k tomu mala ďalšie priestory pre služobníctvo, sály pre potreby komunity ako aj úradné miestnosti. Knižnica obsahovala štyritisíc zväzkov.

Nový kostol, postavený architektom Mansardom de Sargonne bol daný do používania v roku 1754 a priebežne prizdobovaný. V roku 1761 namaľoval Noel Hallé Svätého Vincenta de Paul ako kazateľa. Hoci boli synovia Svätého Vincenta v tejto situácii obklopení množstvom umeleckých diel, svoju kňazskú službu vykonávali jednoducho a komunitný život viedli podľa konštitúcií, usmernení nástupcov Svätého Zakladateľa a generálnych zhromaždení. Komunita a farnosť Svätého Ľudovíta viedli až do Revolúcie všedný, každodenný život. Ich história neobsahuje veľké udalosti. Kráľovskou farnosťou zostávala naďalej farnosť Notre-Dame. Obežníky generálnych superiorov komunitu u Svätého Ľudovíta nikde nespomínajú.

Poznámka: Jean-Charles Caron bol zavraždený počas tzv. "Parížskych jatiek" 3. septembra 1792 v seminári svätého Firmina v Paríži.

Autor z www.famvin.org
Preklad: p. Bohumír Ďungel, CM


webmail