Farnosť tvorí samotná obec Hladovka, ale na program prichádzali veriaci aj z okolitých obcí Vitanová, Suchá Hora, Liesek a Čimhová. Sviatosť zmierenia sa vysluhovala v kostole aj v priestoroch Materskej školy vždy dopoludnia od 9:00 do 12:00 a popoludní od 14:00 do konca programu cca 21:00. V nedeľu dopoludnia boli sväté omše o 8:00 a o 10:00. popoludní o 15:00 bola Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a po nej stretnutie s mládežou. O 17:30 sa začala stavovská náuka pre mužov, ktorú viedol P. Pavol. V pondelok misionári navštívili vedenie miestnej samosprávy a ZŠ. Program v škole pol rozdelený na dve stretnutia, zvlášť pre prvý a zvlášť pre druhý stupeň. Na stretnutí bola aj s. Beáta spolu s mladými zo ZMM z Lokce. Popoludní bola svätá omša za účasti detí, ktorej sa zúčastnilo cca 120 detí. Spieval miestny detský zbor. Večer po svätej omši bola stavovská núka pre ženy, ktorú viedol P. Dominik. Potom program pokračoval v jednotlivé dni s konkrétnym zameraním, napr. na spomienku na zosnulých, na deti, mládež, manželov, seniorov. Piatok bol tradične pôstnym dňom obetovaným za duchovné ovocie misií.
Misie sa uzavreli v nedeľu 20. novembra dopoludňajšími svätými omšami. Popoludní o 14:00 sa konalo spoločné ukončenie misií. Začiatok bol v kostole, vystavila sa Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a nasledovala eucharistická adorácia s úkonom zverenia farnosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Potom nasledovalo vyjadrenie vďaky. Najprv sa miestny pán farár poďakoval veriacim za pomoc pri organizovaní misií. Potom sa misionárom poďakoval starosta obce, ktorý im na pamiatku dal typický goralsky klobúk. Potom sa poďakovali mladí a veriaci za detí, dospelých a všetkých farníkov. Napokon ďakoval správca farnosti a misionárom na pamiatku dal obrazy Oravskej prírody, ktorú sám zachytil na fotografiách. Potom nasledovalo požehnanie misijných krížikov a devocionálií, ktoré si mohli farníci zakúpiť. V slávnostnom sprievode sa všetci presunuli na priestranstvo pred kostolom, kde sa požehnal nový misijný kríž. Misionári „vrátili“ farnosť otcovi Miroslavovi. Po skončení duchovného programu a osobného uctenia kríža nasledovalo osobné rozlúčenie s misionármi. Sväté misie sa vo Farnosti Hladovka konali v rokoch 1946, 1996, 2008 a 2022.
Poďakovanie účastníčky misií: „Boli to milostiplné chvíle. Zažili sme dotyk neba na zemi. Slovami sa to nedá vyjadriť.“

P. Dominik Pavol, CM

webmail