Banská Bystrica

Komunita v Banskej Bystrici patrí medzi najstaršie komunity. Prvým misijným kňazom, ktorý tu v roku 1929 prišiel, aby pripravil zriadenie nového misijného diela /Apoštolskej školy/ bol o. František Kuchař. V roku 1933 sa stal v novozriadenej "Apoštolskej škole" direktorom a zároveň prevzal aj duchovnú starostlivosť o jej chovancov. Táto škola prijímala predovšetkým chudobných chlapcov, ktorým poskytovala zdarma stravu a ubytovanie a umožnila im tak študovať na banskobystrickom gymnáziu.

Nové misijné výzvy /duchovné cvičenia pre študentov, miništrantov, dospelých/ si vyžiadali v roku 1939 dostavbu misijného domu. Od roku 1949 bol v misijnom dome zriadený aj vnútorný seminár misijnej spoločnosti, ktorý však trval len krátko pretože už v roku 1950 pri štátnej akcii zameranej na likvidáciu rehoľníkov boli kňazi, bohoslovci, novici a študenti apoštolskej školy zatknutí a prevezení do koncentračných táborov.
Svoju opätovnú existenciu v misijnom dome v Banskej Bystrici začali kňazi a bratia misijnej spoločnosti až po "Nežnej revolúcii" v roku 1990. Do svojej duchovnej starostlivosti prevzali kostol sv. Alžbety a služby v nemocniciach a väznici. Od roku 1998 bol v misijnom dome zriadený vnútorný seminár, ktorý bol neskôr v roku 2003 premiestnený do novovybudovaného misijného seminára v Bratislave.
V súčasnosti pracujú v Banskobystrickej komunite traja kňazi, ktorí pracujú v týchto hlavných misijných dielach: duchovná správa kostola sv. Alžbety, študijná formácia na teologickom inštitúte v Badíne, duchovná služba v ústave na výkon väzby a v ústave na výkon trestu odňatia slobody v Kráľovej, duchovná starostlivosť v domovoch dôchodcov na "Hornej" a "Jilemnického", duchovná starostlivosť o Starú Nemocnicu, duchovná starostlivosť o mládež v útulku sv. Vincenta a v charitnom domove pre bezdomovcov - seniorov.  
Misijný dom J.G. Perboyra
Hurbanova 8
974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 48 415 30 94 

Členovia komunity - Banská Bystrica

P. Pavol Noga, CM - rektor kostola sv. Alžbety, direktor ľudových misií
P. Patrik Boržecký, CM - výpomocný duchovný
P. Mykola Dobra, CM - výpomocný duchovný
P. Ľubomír Kaščák, CM - väzenský kaplán ÚVV v BB

Mail: banskabystrica@vincentini.sk
Web: www.alzbetkabb.sk

webmail