Čo je to spiritualita?

Slovo spiritualita znamená spôsob bytia, ktoré je v opozícii voči materiálnosti, osobná cesta ponorenie sa do cností a modlitby, teologická disciplína (duchovná teológia, kurz spirituality), škola života, harmonická a originálna (ako napríklad františkánska alebo jezuitská spiritualita).

Od definície spirituality ako "život s Kristom v Duchu" (Weissmayer), musíme potvrdiť, že existuje len jeden druh spirituality, ktorá nás však môže viesť rôznymi cestami a klásť dôraz na rôzne podstaty a charakteristické obsahy (druhé storočie: stredoveká spiritualita; podľa užívateľov: laická spiritualita , podľa dogmatického hľadiska: christologická spiritualita; podľa cností, na ktoré sa dáva dôraz: spiritualita lásky caritas; v závislosti od geografickeho prostredia: latinsko-americké spirituality; podľa zakladateľov: františkánska spiritualita).


webmail