Modlitba po kompletóriu

V. Bože,
R. ktorý si na spásu chudobných a k výchove duchovenstva,
vo svätej Cirkvi novú rodinu skrze sv. Vincenta zhromaždil,
daj prosíme, aby sme jeho duchom nadchnutí milovali
čo on miloval a uskutočňovali, čomu on učil.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen. 

webmail