Deviatnik k sv.Vincentovi

Vincentská rodina (VR), hlboko oslovená návštevou a výzvami Svätého Otca Františka na Slovensku, sa rozhodla pozvať všetkých jej členov i všetkých ľudí dobrej vôle zapojiť sa do DEVIATNIKA pred sviatkom sv. VINCENTA. Samotný deviatnik je zostavený z VÝZIEV ku KONKRÉTNEMU SKUTKU MILOSRDENSTVA. Každý deň túto výzvu predloží iná vetva VR pre ostatných. Veríme, že každý deň vykročíme o krok bližšie ku Kristovi v našich chudobných. Preto neváhajte, a zapojte začíname 18. septembra a deviatnik ukončíme v predvečer sviatku sv. Vincenta 26.septembra.


 
 

1. deň

Pápež František počas návštevy Slovenska povedal: „Jednota sa dosahuje skôr tým, že robíme niečo pre tých, ktorí nás väčšmi približujú k Pánovi. Podelenie sa s láskou otvára širšie horizonty a pomáha kráčať svižnejšie, prekonávajúc predsudky a nedorozumenia.“ Preto otvorme v jednote svoje „vincentské“ srdce pre PRVÚ VÝZVU…


 
 

2. deň

Dnes si pripomenieme slová pápeža Františka mladým: „Aby láska prinášala ovocie, nezabudnite na korene. A aké sú vaše korene? Rodičia a najmä starí rodičia. Oni vám pripravili pôdu. Polievajte korene, choďte k starým rodičom, urobí vám to dobre: položte im otázky, nájdite si čas, aby ste si vypočuli ich príbehy.“ Otvoríme dnes svoje „vincentské“ srdce aj pre DRUHÚ VÝZVU?


 
 

3. deň

Keď pápež František hovoril o Márii, poukázal i na tento rozmer:„Mária jednoducho zostáva pod krížom… Neutečie preč; nesnaží sa zachrániť siživot; nepoužíva ľudskú lesť ani duchovné anestetiká, aby sa vyhla bolesti. Totoje dôkaz súcitu: zostať pod krížom. Zostať s tvárou plnou slzí, ale s vieroučloveka, ktorý vie, že vo svojom Synovi Boh premieňa bolesť na radosť a víťazínad smrťou.“ Je moje „vincentské“ srdce ochotné prijať aj TRETIU VÝZVU?


 
 

4. deň

Pápež František usmerňuje náš pohľad na chudobného, keď hovorí o chlebe takto: „Chlieb, ktorého lámanie evokuje krehkosť, pozýva zvlášť k starostlivosti o tých najslabších. Nech nikto nie je stigmatizovaný alebo diskriminovaný. Kresťanský pohľad nevidí v tých najkrehkejších bremeno alebo problém, ale bratov a sestry, ktorých máme sprevádzať a opatrovať.“Ako dnes moje „vincentské“ srdce naplní ŠTVRTÚ VÝZVU?


 
 

5. deň

Ohlasovanie EVANJELIA pápežom Františkom nájdeme najmä v týchto slovách: „Cirkev je spoločenstvo, ktoré kráča spolu a prechádza po cestách života s horiacou fakľou Evanjelia… a túži ostatných pritiahnuť ku Kristovi cez radosť Evanjelia. Aké krásne, keď vieme nájsť nové cesty, spôsoby a jazyky na zvestovanie Evanjelia! A my si môžeme pomôcť ľudskou tvorivosťou, každý z nás má aj túto možnosť, ale veľkým kreatívcom je Duch Svätý! On je ten, kto nás nabáda k tvorivosti!“Ako dnes odpovie moje „vincentské“ srdce na PIATU VÝZVU?


 
 

6. deň

Dnes si chceme všimnúť slová pápeža Františka, v ktorých môžeme nájsť riešenie i naplnenie pre ŠIESTU VÝZVU: „Spomienky na zranenia môžu nechať skĺznuť k zatrpknutosti, nedôvere, ba aj opovrhnutiu; a podnecujú nás, aby sme sa oddeľovali ohradami od tých, ktorí sú iní ako my. Rany však môžu byť aj priechodmi či otvormi, cez ktoré napodobňujúc rany nášho Pána umožňujú priechodu Božieho milosrdenstva. Jeho milosti, ktorá mení životy a robí z nás šíriteľov pokoja a zmierenia. Toto nás inšpiruje…, aby sme prerušili začarovaný a ničivý kruh násilia, aby sme nastavili druhé líce tomu kto udiera, aby sme dobrom premáhali zlo.“Ako na to dnes odpovie moje „vincentské“ srdce?


 
 

7. deň

Slová pápeža Františka sú aj pre nás povzbudením: „So zrakom upretým na Bolestnú Pannu Máriu, sa otvárame viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás zdieľať svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže. ...Táto viera, ktorá nás pobáda vcítiť sa a byť solidárnymi s núdznymi... podľa Božieho štýlu, pokorne a bez rozruchu odstraňuje bolesť sveta a zavlažuje spásou brázdy dejín.“Dokáže dnes moje „vincentské“ srdce naplniť SIEDMU VÝZVU?


 
 

8. deň

Pápež František nás učil aj Ježišovmu pohľadu, keď povedal: „Pán nás vidí ako deti: má pohľad Otca, pohľad zaľúbenia v každom dieťati. Ak prijmem tento pohľad na seba, naučím sa vidieť dobre ostatných: zistím, že mám vedľa seba ďalšie Božie deti a uznávam ich ako bratov a sestry.“Dokáže sa dnes moje „vincentské“ srdce „znížiť“ a naplniť ÔSMU VÝZVU?


 
 

9. deň

Slová pápeža Františka o ceste a službe pobádajú aj nás: „Mária sa vydáva na cestu, vždy pobádaná jednoduchou a úprimnou zbožnosťou, vždy na púti, v hľadaní Pána. Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou, vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Prosím vás, zostaňte na ceste, stále! Nezastavte sa!“Dokáže dnes vyjsť moje „vincentské“ srdce zo seba a službou naplniť DEVIATU VÝZVU?


 
 

SVIATOK SV.VINCENTA

Pápež František sa nás snaží správne nasmerovať no zároveň nám kladie otázku: „Ponorme sa do skutočného života ľudí, reálneho života ľudí a pýtajme sa: aké sú ich potreby a duchovné očakávania? Čo očakávame od Cirkvi?“ Zároveň nám ponúkol aj odpoveď: „Potrebujeme tvorivosť Evanjelia. Tvárou v tvár ťažkostiam, tvárou v tvár generácii, ktorá možno neverí, ktorá stratila zmysel pre vieru, alebo ktorá zredukovala vieru na zvyk či viac - menej prijateľnú kultúru, skúsme otvoriť dieru a byť kreatívni! Boh si nás takto praje, každého iného ale všetkých zjednotených okolo Neho. Pán nás vidí spolu!“

webmail