Vincentský podnet na "dušičky"

Drahí bratia a sestry vo vincentskej rodine, milí sympatizanti.
Na prvý novembrový týždeň si vám dovoľujeme ponúknuť dve myšlienky - prvú šíri občianske združenie Fórum života a druhá pochádza z vincentskej spirituality. Každého pozývame zamyslieť sa, či tieto dve myšlienky prúdia popri sebe, a ak áno, možno sa stretneme v spoločnej službe.

Známe o.z. Fórum života sa usiluje byť ochrancom ľudského života už od jeho úvodnej sekundy. Vychádza z pravdy, že život ľudskej bytosti začína od počatia. Aj tento rok, v rámci celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti, 2. novembra sme boli pozvaní zapálením sviečky spomenúť si aj na deti, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.

Podľa štatistiky slovenského Národného centra zdravotníckych informácii, bolo minulý rok u nás vykonaných 6494 umelých potratov (ročenka Potraty 2016, s.17). Teda denne priemerne 25. Teraz v stredu 1.11. nie, lebo bolo voľno. Ale každú pracovnú hodinu to priemerne vychádza na 3 umelé potraty.
So sv. Jánom Pavlom II. však používame presnejšiu terminológiu, že ide o zabíjanie ľudských bytostí.

A sv. Vincent de Paul? Životopisec Román zaznamenal, že jednou z najcharakteristickejších čŕt Vincentovej charitatívej činnosti bola láskavá starostlivosť o opustené deti, a že práve jeho starostlivosť o ne spôsobila, že Vincent dostal prívlastok otec chudobných. Nie náhodou je preto často zobrazovaný s dieťaťom v náručí. Počul plač parížskych detí, ktoré zomierali na ulici a hovorieval, že je ich "toľko, koľko je dní v roku".
(porov. J.M.ROMÁN, Sv. Vincent de Paul - biografia, Charis 2002, s. 465 n.)

Na Slovensku sa teda stáva opustenými priemerne 25 detí denne. Nevidíme ich na uliciach, ale vieme o nich ešte horšie, že zomierajú násilným činom - chirurgickým zákrokom zvaným umelý potrat a sú ako nechcené zahadzované do koša biologického odpadu. Na rozdiel od tých parížskych zo 17. storočia sa tie súčasné deti voči tejto krutej nespravodlivosti nemôžu brániť ani plačom.

Vykročme na túto perifériu, ktorá je tak blízko a pritom často vzdialená pozornosti spoločnosti a jednotlivca. Na Slovensku je veľmi liberálne prostredie cez zákon o umelom potrate, čo spôsobuje chaos a zmätok v ľudských mysliach. Uvedomujeme si, že téma je veľmi náročná a široká. Od politikov, vedenia nemocníc, lekárov, otcov detí, tehotných mamičiek až po každého jedného z nás.

Prvým krokom je mať vo veci jasno. Len tak môžeme aj vidieť tieto blízke misijné územia, pokúsiť sa odhaľovať skrytú duchovnú biedu, nachádzať spolupracovníkov a zasadiť sa v službe za záchranu ľudských životov a za záchranu duší od hriechu.

Sv. Ján Pavol II. v okružnom liste Evangelium vitae (v bode 58) definoval, že “umelý potrat je - nezávisle od toho, ako je vykonaný - vedomým a priamym zabitím ľudskej bytosti v počiatočnom štádiu jej života medzi počatím a narodením”. A ten istý bod ďalej obsahuje, že “Zavraždená je ľudská bytosť na prahu života, a teda bytosť najnevinnejšia, akú si vôbec možno predstaviť: nemožno ju preto nikdy považovať za útočníka, tým menej za nespravodlivého útočníka! Je slabá a bezbranná do tej miery, že je zbavená aj tej minimálnej formy obrany, akou je u novonarodeného dieťaťa jeho prosebné kvílenie a plač.

Začať môžeme už hneď teraz, v dušičkovom týždni. Svojim rozhodnutím. Veríme, že o téme je možné učiť sa citlivo i rázne, pokorne i odvážne komunikovať, je možné veci nazvať pravými menami a ponúkať odpustenie, uzdravenie, zmierenie. Základom je pre nás modlitba. Napr. aj táto:

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar života. S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť. Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto zabitých detí, ale aj pre tých, ktorí sa chystajú svoje počaté dieťa usmrtiť, aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, a nie ich vlastníctvo. Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú a asistujú pri usmrcovaní počatých detí, aby spoznali hrôzu svojho počínania, nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli vždy na strane života. Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti. Zošli im svetlo pravdy, aby spoznali hodnotu každého ľudského života a mali ho v úcte. Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s tvojou pomocou, každý na svojom mieste a vo svojom povolaní, vydávali svedectvo o kráse, vznešenosti a dôstojnosti ľudského života od počatia až po prirodzený skon, a tak prispievali k šíreniu „evanjelia života“. Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, prihováraj sa za nás u svojho Syna, aby vyslyšal naše prosby, ktoré predkladáme v tejto modlitbe. Amen. (S cirkevným schválením Bratislavsko-trnavského arcibiskupského úradu, 22. 10. 2007, č. 6127/07. (z letáčika Fóra života, 2017))

Ďakujeme.

Ak chceš a môžeš pomôcť v službe pre ochranu počatého ľudského života, zavolaj mi, prosím, pre viac informácií. Alebo len tak, ak chceš povedať svoje podnety, pripomienky, nápady. Vďaka.

S Božou pomocou a na príhovor sv. Vincenta

páter Milan
0903 383060
grossmann.milan@gmail.com

webmail