8. Vynaliezavosť v misionárskej práci

Sv. Vincent nám hovorí: "Láska je nekonečne vynaliezavá" (SV XI 146). Potreby chudobných nemôžu poznať psychológovia ani sociológovia od písacieho stola, ale najlepšie ich poznajú spolubratia, ktorí medzi nimi žijú a každý deň sa s nimi stretávajú. Práve pri konkrétnom stretnutí sa s chudobnými sa rodí naozajstná vynaliezavosť ako im pomôcť a lepšie odpovedať na ich potreby. Preto potrebujeme pravidelný kontakt s nimi a potrebujeme sa sami ale aj v komunite pýtať: Čo odo mňa potrebuje tento chudobný? Aká je najhlbšia potreba osoby, ktorá počúva moju homíliu? Čo si odo mňa žiada tento chorý vo svojom dome či v nemocnici? A potom sa musíme snažiť byť vynaliezaví ň, aby sme mohli čo najlepšie uspokojiť ich požiadavky.

Pre rozličné dôvody a pre nedostatok povolaní sme značne zredukovali našu službu v diecéznych seminároch pri výchove kňazstva. Sú rôzne názory na túto službu, avšak Generálny otec nás vyzýva, aby sme boli vynaliezaví aj v tejto oblasti a našli spôsob, ako pomôcť výchove diecéznych kňazov v aktuálnej situácii.  

webmail