6. Pozornosť k výzvam

Misionár nehľadá vlastnú vôľu, ale vôľu toho, ktorý ho poslal, preto musí byť pripravený odpovedať na potreby svojej komunity a Božieho ľudu. Výzvy Božieho ľudu sú veľmi dôležité a dôležité sú aj naše dary a naše talenty. Väčšina moderných náboženských komunít sa snaží zveriť každému zo svojich členov úlohy, ktoré zodpovedajú ich darom a talentom. V tomto zmysle je veľmi dôležité, aby každý člen Spoločnosti akceptoval volanie, ktoré sa na neho obracia. Musíme veľmi pozorne počúvať tieto výzvy, zvlášť vtedy, keď sme v pokušení hľadať svoje osobné pohodlie a zostať na mieste. Veľmi často sa stáva, že keď odpovieme na výzvy, ktoré nám boli adresované objavíme v sebe netušené dary. Teda nielen slúžime tým, ktorí nás žiadajú o pomoc, ale počas tohto procesu si uvedomujeme, že aj my sami rastieme.  

webmail