4. Znalosť cudzích jazykov

Sv. Vincent sa pýtal: "Ako by mohli misionári ísť do celého sveta ohlasovať evanjelium, keby pri toľkej rozdielnosti jazykov poznali iba svoj vlastný jazyk?" (SV XII 26-27). Sme medzinárodná Spoločnosť, ktorá pracuje vo viac ako sedemdesiatich krajinách. Misionárska pohotovosť vyžaduje, aby čo najväčší počet jej členov poznal najmenej dva jazyky.
 

webmail